Zamyslenie na deň 6.9.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 13,31-35

31 Predložil im iné podobenstvo: Podobné je kráľovstvo nebeské horčičnému zrnu, ktoré vzal človek a zasial na svojom poli; 32 je síce najmenšie medzi všetkými semenami, ale keď vyrastie, je väčšie ako zeliny, býva z neho strom, takže nebeskí vtáci prilietajú a hniezdia na jeho ratolestiach. 33 Povedal im ešte iné podobenstvo: Podobné je kráľovstvo nebeské kvasu, ktorý vzala žena a zarobila do troch štvrtiek múky, takže všetko nakyslo. 34 To všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách, a bez podobenstva im nič nehovoril. 35 Aby sa naplnilo prorokovo slovo: Otvorím ústa v podobenstvách, vyslovím, čo bolo skryté od stvorenia.


Skutočná podstata. Predstavujem si lúku. Krásna sýtozelená tráva a množstvo pestrofarebných kvetov „od vidím do nevidím“. Na takejto lúke – priamo v jej strede – určite nesmie chýbať obrovský košatý strom. Strom, ktorého tieň nám v horúci letný deň bude útočiskom. Strom, ktorého vetvy dýchajú a spievajú životom. Strom, zázrak stvorenia – na jeho začiatku totiž bolo len jedno malé nepatrné semienko… Bez takéhoto stromu by lúka bola nudná – je to vlastne ten strom, ktorý ju robí príťažlivou pre párik zaľúbencov, milovníkov prírody, či fotografov. – – Predstavujem si chlieb – nadýchaný s chrumkavou tmavohnedou kôrkou. Vôňa a chuť domova – vyvoláva to vo mne pocit bezpečia. Zasýti ma na raňajky a neomrzí ma ani na večeru. Aby bol chlieb skutočným chlebom, je potrebné pridať do cesta kvások. Práve vďaka nemu to nie je len suchá, tvrdá placka. – – Náš život je ako lúka. A tiež ako cesto. To, čo náš život robí skutočným, plným, príťažlivým, hodnotným a užitočným, je práve prítomnosť niečoho nepatrného. Nie veľké filozofovanie, plnenie úloh, či rituálov! Nie množstvo obetovaných peňazí, či času! Nebeské kráľovstvo je o Osobe, nie o náboženstve… Je živý Kristus prítomný i v Tvojom živote?
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že Ty dávaš svetu zmysel, lásku a hĺbku. Prosíme, daj sa nám poznať čo najbližšie. Vzbuď v nás prvú lásku s Tebou, nech ju šírime ľuďom okolo seba. Amen.
Pieseň: ES 451
Autor: Zuzana Pongen


Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú! Lebo Hospodin tam udelil požehnanie a život naveky. Žalm 133,1.3

Naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Rímskym 12,10


Lukáš 22,54-62 :: Modlíme sa za: Terany (Ho)