Zamyslenie na deň 7.9.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Habakuk 1,1-11

1 Výrok, ktorý prorok Abakuk prijal ako videnie. 2 Dokedy budem volať o pomoc, Hospodine, a Ty nepočuješ? Kričať na Teba: Násilie! a nepomáhaš? 3 Prečo mi dovolíš hľadieť na krivdu, a sám sa dívaš na trápenie? Zhuba a násilie predo mnou, vzniká spor a škriepka povstáva. 4 Preto je zákon neúčinný a právo sa nikdy nedostáva navrch, lebo nešľachetník obkľučuje spravodlivého, preto sa právo kriví. 5 Pozrite na národy a hľaďte, užasnite v údive, lebo za vašich dní vykonávam skutok, o ktorom by ste neverili, keby vám o ňom rozprávali. 6 Lebo, hľa, vzbudím Chaldejcov – národ zúrivý a prudký, ktorý prejde šíravy zeme, aby zabral obydlia, ktoré mu nepatria. 7 Je strašný a hrozný – jeho právo a povýšenosť pochádza z neho samého. 8 Jeho kone sú rýchlejšie ako leopardy a ľútejšie než vlci za večera. Jeho jazdci sa cvalom priženú, zďaleka prídu jeho jazdci, priletia ako orol, ktorý sa vrhá na pokrm. 9 Každý z nich ide za násilím, hrôza z nich kráča pred nimi, zbierajú zajatcov sťa piesok. 10 Vysmieva sa z kráľov a kniežatá sú mu na posmech. Z každej pevnosti sa smeje, urobí násyp a obkľúči ju. 11 Potom sa preženie sťa vietor – a ide ďalej, on vlastnú silu urobí si bohom.


Boh je živý a hovorí… Je to istotne prorocké videnie nielen Habakuka, ale mnohých z nás. Sťažuje sa na hriech Izraela (násilie, neprávosť a iné) a nechápe, prečo Boh nezasiahne… Dostáva odpoveď, ničím špeciálnu. Reálnu, pravdivú. Boh všetko vidí, všetko privedie na svetlo (vtedy aj teraz), aj to, čo chceme nejako schovávať v tme. Trestom za neprávosť Izraela bolo spustošenie krajiny chaldejským vojskom. Ani najlepší izraelskí bojovníci nedokázali svojou silou tomuto faktu zabrániť. Zabrániť sa tomu dalo ešte predtým – úprimným pokáním, vyznaním hriechu a jeho opustením… Boh dáva veľa času na pokánie. Aj nám. Ale ak neopustíme hriech, príde na nás vychovávajúca ruka Božia v podobe rôznych životných situácií. Osobne priam nenávidím spájanie nejakej našej ľudskej tragédie, neúspechu, choroby, rôzneho nášho nedostatku okamžite s Božím trestom… Ale ak skutočne žiješ s Pánom Ježišom, vieš kedy – pri rôznych tlakoch v tvojom živote – hovorí s tebou Hospodin a chce ťa vrátiť späť do spoločenstva s Ním (veľakrát sú to len bežné životné tlaky – nie Božie konanie)… Keď sa to začne diať mne, som šťastný a chápem, že som niekam zišiel, kde vôbec nemám byť, hneď viem, čo mám robiť, a s radosťou ďakujem Pánovi za dar pokánia. A toto prajem i tebe, drahý brat, sestra.
Autor: Stanislav Gurka
Pieseň: ES 324


Preto ti prikazujem: Ochotne otváraj svoju ruku svojmu bratovi, biednemu i chudobnému v krajine! 5.Mojžišova 15,11

Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo. 1.Jána 3,18


Ján 13,31-35 :: Modlíme sa za: Kráľova Lehota (Lo)