Zamyslenie na deň 7.8.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 21,1-14

Keď sme sa s nimi rozlúčili a pustili zase na more, plavili sme sa rovno k ostrovu Kos, na druhý deň k Rodu a odtiaľ do Patary. 2 Tu sme našli loď plaviacu sa do Fenície a vstúpiac na ňu, plavili sme sa. 3 Uvideli sme Cyprus, nechali sme ho naľavo a plavili sme sa do Sýrie. Pristáli sme v Týre, lebo tam mali skladať náklad z lode. 4 Keďže sme tam našli učeníkov, pobudli sme tam sedem dní, a oni z vnuknutia Ducha prosili Pavla, aby nechodil do Jeruzalema. 5 Keď však ubehol čas, vydali sme sa ďalej na cestu a vyprevadili nás až za mesto, všetci so ženami a deťmi. Tam na brehu sme si pokľakli a pomodlili sme sa. 6 A potom rozlúčiac sa, vstúpili sme na loď a oni sa vrátili domov. 7 My sme skončili plavbu, prijdúc od Týru do Ptolemaidy; tam, pozdraviac bratov, zostali sme u nich deň. 8 Na druhý deň sme odišli a prišli sme do Cézarey; i vošli sme do domu evanjelistu Filipa, jedného zo siedmich (diakonov), a pobudli sme u neho. 9 Ten mal štyri dcéry, panny, ktoré prorokovali.10 Keď sme tam boli už niekoľko dní, prišiel z Judska prorok menom Agabos. 11 Ako prišiel k nám, vzal Pavlov pás, zviazal si nohy aj ruky hovoriac: Toto hovorí Duch Svätý: Takto zviažu Židia v Jeruzaleme muža, ktorému patrí tento pás, a vydajú ho pohanom do rúk. 12 Keď sme to počuli, prosili sme (Pavla), my aj tamojší, aby nechodil do Jeruzalema. 13 Ale Pavel odpovedal: Čo nariekate a kormútite mi srdce? Veď ja som hotový nielen dať sa zviazať, ale aj umrieť v Jeruzaleme pre meno Pána Ježiša. 14 Keďže sa teda nedal prehovoriť, zatíchli sme povediac: Nech sa stane vôľa Pánova.


Spočítaj si náklady. Na prvý pohľad čítame o Pavlovom bežnom „pracovnom dni“. Ale popri všetkom tu smieme vnímať ešte jednu vec: opakované varovanie, ktoré sa Pavlovi dostalo od Ducha Svätého. Najprv skrze bratov z cirkevného zboru v Týre a neskôr skrze proroka Agabosa. Čo by sme asi robili na jeho mieste? Snažili by sme sa myslieť pozitívne – teda, že toto by Pán iste nedopustil? Alebo by sme sa vrátili, ako v to dúfali bratia? Pavel bol pripravený ísť ďalej v dôvere, že sa udeje len a len Božia vôľa. On si už dávno spočítal náklady (L 14,25-33) – a bol pripravený aj umrieť pre meno Pána Ježiša. Nebola to prázdna fráza, ktorú hovorí človek doma v teple obývačky. Hovoril to vo chvíli veľmi blízkeho, reálneho ohrozenia slobody a života. Som ja, si ty ochotný/á umrieť pre meno Pána Ježiša? Dnes pred touto voľbou stoja státisíce našich bratov. Čo by sme robili na ich mieste? A čo robíme vo chvíľach, keď od nás Pán očakáva, že niečo opustíme, že sa niečoho, či niekoho vzdáme, že pôjdeme po ceste, ktorá nie je plná víťazstiev, ale plná pokory a služby? Spočítali sme si náklady? Pavel to urobil a bolo mu jasné, že Ježiš Kristus a Jeho milosť daná nám bez zásluh, stoja za akékoľvek ťažkosti, dokonca stoja aj za obeť života. Je to jasné aj nám? Premýšľajme nad tým, čo pre nás Pán Ježiš urobil a spoznáme, že pre Neho sa oplatí žiť i umierať.
Autor: Daniela Mikušová
Pieseň: ES 472


Boh odhaľuje, čo je hlboké a skryté. Daniel 2,22

Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Ján 14,26


Matúš 7,7-12 :: MODLÍME SA ZA: Plavé Vozokany (Dn)