Zamyslenie na deň 6.7.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Jakub 3,1-12

1 Nechcite byť, bratia moji, tak mnohí učiteľmi; vedzte, že súd nad nami bude ťažší. 2 Veď sa my všetci v mnohom prehrešujeme. Ak sa niekto neprehrešuje v reči, je dokonalý muž, schopný držať si na uzde aj celé telo. 3 Keď koňom dávame do úst zubadlá, aby nám boli povoľné, usmerňujeme aj celé ich telo. 4 A hľa, aj lode – hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry – riadi najmenšie kormidlo, kam chce kormidelníkova vôľa. 5 Podobne aj jazyk: je malý úd, ale chváli sa veľkými vecami. Ajhľa, aký malý oheň, a akú veľkú horu zapáli! 6 Jazyk je ohňom; svetom neprávosti medzi našimi údmi stáva sa jazyk: poškvrňuje celé telo, a rozpaľovaný peklom zapaľuje beh života. 7 Všetku divú zver, aj vtákov, plazy, aj morské tvory krotievajú aj krotili ľudia, 8 ale jazyk, (toto) nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nikto z ľudí nevládze skrotiť. 9 Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi, ním preklíname ľudí stvorených na podobu Božiu; 10 z tých istých úst vychádza dobrorečenie a preklínanie. Bratia moji, to nemá tak byť! 11 Či z prameňa tým istým otvorom vyviera sladká a horká voda? 12 Či figovník, bratia moji, môže rodiť olivy, alebo vinič figy? Ani slaný (prameň) nevydáva sladkú vodu.


Slovo má moc. Slovo, naša reč je na vrchole pyramídy nášho konania: „Ak sa niekto neprehrešuje v reči, je dokonalý muž, schopný držať si na uzde aj celé telo“ (v.2). Jazyk je tým lakmusovým papierikom, ktorý odhalí a odkryje celý náš život, naše vnútro. Ústa však nie sú problémom, problémom je srdce. Po uzdravení nemého slepca (Mt 12) Pán Ježiš odkrýva pravdu farizejom o ich vnútre: Vreteničie plemä, ako môžete hovoriť dobré, keď ste sami zlí? Lebo z plnosti srdca hovoria ústa. Nemôžeme liečiť len symptómy choroby, ale aj samotnú chorobu. Nemôžeme liečiť len ústa – (cvičiť) jazyk, reč, a pritom neísť ku koreňu – k srdcu človeka… Koľko zranení spôsobí človek človeku vypovedaným slovom! Vyslovené polopravdy, či ohovárania ničia vzťahy. Na zapálenie aj veľkého ohňa stačí škrtnúť malou zápalkou. No na jeho uhasenie treba toľko vody… Božie Slovo nám ponúka riešenie. Prosme o múdrosť, aby sme svojím slovom a konaním budovali a nie ničili!
Modlitba: Bože, drž naše srdcia čisté a plné lásky. Len Ty to dokážeš. Dávame sa Ti do rúk, aby z nášho vnútra plynuli len dobré slová. Prirodzene. Bez pretvárky, ktorú neznášaš. Amen.
Pieseň: ES 498
Autor: Milan Bruncko


Ľud môj nasýti sa mojím dobrodením – znie výrok Hospodinov. Jeremiáš 31,14

Ježiš povedal učeníkom: Nemocných uzdravujte, mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, démonov vyháňajte; zdarma ste prijali, zdarma dávajte. Matúš 10,8

 

Jonáš 2,1-11 :: Modlíme sa za: Ratkovské Bystré (Ge)