Zamyslenie na deň 7.6.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Filipským 2,19-30

19 Mám však nádej v Pánovi Ježišovi, že čoskoro pošlem k vám Timotea, aby som sa aj ja potešil správou, čo je s vami. 20 Veď nemám nikoho iného, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa staral o vás, 21 lebo všetci ostatní hľadajú len svoje, a nie to, čo je Ježišovo Kristovo. 22 Ale o ňom viete, že sa osvedčil, veď ako syn s otcom pracoval so mnou v službe evanjeliu. 23 A tak mám nádej, že ho budem môcť poslať k vám hneď, len čo sa dozviem, čo bude so mnou. 24 Áno, pevne verím v Pánovi, že aj ja skoro prídem. 25 Uznali sme však za potrebné poslať k vám Epafrodita, svojho brata, spolupracovníka a spolubojovníka, ktorého ste poslali, aby mi poslúžil v núdzi; 26 lebo už túžil po vás všetkých a trápil sa, keďže ste sa dopočuli, že bol chorý. 27 Lebo aj bol chorý a už blízky smrti, ale Boh sa zmiloval nad ním, a nielen nad ním, ale aj nado mnou, aby som nemal zármutok nad zármutok. 28 Preto tým skôr som ho poslal, aby ste ho opäť uvideli a radovali sa, a ja aby som mal menej trápenia. 29 Prijmite ho teda v Pánovi s veľkou radosťou a uctite si takýchto ľudí. 30 Lebo on sa v práci pre Krista priblížil až k smrti a aj život si vystavil nebezpečenstvu, aby doplnil, v čom ste mi vy nemohli dostatočne poslúžiť.


Vernosť v službe. V predloženom texte máme niekoľko pekných svedectiev o vernosti v službe Pánovi Ježišovi. Rád by som spomedzi nasledovníkov Pána Ježiša pred naše oči postavil Epafrodita. V Písme ho máme spomenutého len na tomto mieste. Napriek tomu je svedectvo o ňom pre nás hlbokým príkladom. Vyslali ho bratia z Filíp, aby pomáhal Pavlovi. Opustil svoje spoločenstvo a pravdepodobne aj rodinu. Čo sme ochotní opustiť pre službu Pánovi my? Dokážeme sa vzdať aspoň svojho pohodlia, plánov, či záľub? Pamätajme, že spolu s vierou sme boli povolaní aj do služby! Nebuďme len konzumentmi kresťanských produktov! Epafroditos svoj život vystavil nebezpečenstvu a priblížil sa k smrti. Je pre nás vzorom, aby sme nelipli k pozemskému životu. Čo si ceníme viac? Dobrý život tu, na zemi, alebo večnosť v Božom kráľovstve? Pán Ježiš hovorí: „Kto by si chcel zachovať život, stratí ho, a kto by stratil život pre mňa, zachráni si ho.“ Naši bratia a sestry sú pre vieru vo viacerých krajinách kruto prenasledovaní i zabíjaní. Modlime sa za nich! Nasledujme ich vytrvalosť! Uctime si ich! A čo my, v našej krajine dostatku?! Uspokojíme sa s duchovným živorením? So snahou žiť dobrý život? Alebo sa vzdáme svojich životov v prospech Pána Ježiša? Buďme verní v tom, k čomu nás Pán Ježiš povolal!
Modlitba: Pane Ježišu. Ďakujeme, že si umrel na kríži, aby si nás zachránil. Ďakujeme, že chceš žiť v nás, aj keď je to povolanie ku krížu, ktorým zachraňuješ ďalších. Amen.
Pieseň: ES 475
Autor: Ján Čermák


Len sa maj na pozore a dobre sa chráň, aby si nezabúdal na veci, ktoré si videl na vlastné oči. 5.Mojžišova 4,9

Drž to, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec! Zjavenie 3,11


Efezským 1,15-23 :: Modlíme sa za: Pohronský Ruskov (Dn)