Zamyslenie na deň 7.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Židom 4,1-13

1 Keďže teda platí ešte zasľúbenie, že vojdeme do Jeho odpočinku, bojme sa, aby nevysvitlo, že niekto z vás zaostal. 2 Lebo evanjelium sa nám práve tak kázalo ako im. Ale počuté slovo nič im neosožilo, keďže nezrástlo mocou viery s tými, čo ho počuli. 3 Lebo do odpočinku vchádzame my, veriaci, ako aj hovorí: Preto som prisahal v hneve: nevojdú do môjho odpočinku; hoci so stvorením sveta skončilo sa dielo. 4 Veď hovorí voľakde o siedmom dni takto: A odpočinul si Boh na siedmy deň od všetkých prác; 5 a tu zase: Nevojdú do môjho odpočinku. 6 Keďže teda ostáva možnosť, aby niektorí vošli doň, ale tí, ktorým sa skôr zvestovalo evanjelium, nevošli pre neposlušnosť, 7 určuje znovu istý deň: (nové) dnes – tým, že po dlhom čase hovorí ústami Dávida, ako sme už povedali: Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia. 8 Lebo keby ich už Józua bol doviedol do odpočinku, tak by Boh nebol hovoril o inom, neskoršom dni. 9 Zostáva teda odpočinok ľudu Božiemu. 10 Lebo každý, kto vošiel do Jeho odpočinku, odpočinul si od svojej práce tak ako Boh od svojej. 11 Snažme sa teda vojsť do toho odpočinku, aby nikto nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. 12 Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. 13 A nieto tvora skrytého pred Ním, všetko je obnažené a odkryté očiam Toho, ktorému sa budeme zodpovedať.


Nedostatok viery. Izraeliti opustili Egypt a putujú do zasľúbenej zeme. Kanaán je pred nimi, vyzvedači sondujú, aká je to krajina. Prichádzajú, zvestujú, ale ostatní Izraeliti pochybujú, sú ustráchaní. A tak Boh dáva odplatu za toto pochybovanie. Nevojdú do odpočinku, ale naspäť do púšte na 40 rokov. Izraeliti teda odmietli radostnú zvesť, že im Boh dáva zem, odpočinok. – – Pre nás je radostnou zvesťou (evanjeliom) veľkonočné ráno. Kristus porazil smrť. Už sa jej nemusíme báť, strachovať sa. Skrze vieru v Jeho vzkriesenie môžeme vojsť do odpočinku. Dobrá správa nám bola práve doručená. Počuli sme ju x-krát zo Slova Božieho. Ono preniká až do špiku kostí, do každej bunky. – – Je však naša viera naozaj pevná? Ruku na srdce, koľkokrát pochybujeme alebo nemáme síl ísť ďalej na ceste viery?! Prosme vtedy Boha o dar Ducha Svätého! Jedine s Ním sa zbavíme strachu, pochybností a vojdeme do naozajstného odpočinku!
Autor: Zuzana Alcnauerová
Pieseň: ES 631


Syn môj, nepohŕdaj kázňou Hospodinovou, nech sa ti neprotiví Jeho trestanie. Príslovia 3,11

Radujte sa, bratia, zdokonaľujte sa, napomínajte sa, buďte jednomyseľní, zachovávajte pokoj a Boh lásky a pokoja bude s vami. 2.Korintským 13,11


Marek 1,32-39 :: Modlíme sa za: Banská Bystrica (Zv)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby