Zamyslenie na deň 7.5.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

3. nedeľa po Veľkej noci. JUBILATE
(Zvučne plesaj Bohu, celá zem! Žalm 66,1)
Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové. 2.Korintským 5,17


Ján 16,16(17-19)20-23a

16 Máličko, a neuvidíte ma; zase máličko, a uvidíte ma. 17 Hovorili si niektorí z Jeho učeníkov: Čo je to, že nám hovorí: Máličko, a neuvidíte ma, a zase máličko, a uvidíte ma? a: Idem k Otcovi? 18 Hovorili si teda: Čo je to, že hovorí: Máličko? Nevieme, čo hovorí. 19 Ježiš zbadal, že sa Ho chcú spýtať, a riekol im: O tom sa hádate medzi sebou, že som povedal: Máličko, a neuvidíte ma, a zase máličko, a uvidíte ma? 20 Veru, veru vám hovorím: Vy budete plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať; vy budete zarmútení, ale váš zármutok sa premení na radosť. 21 Žena, keď rodí, má zármutok, pretože prišla jej hodina. Ale keď porodila dieťa, nespomína viac na úzkosť pre radosť, že sa človek narodil na svet. 22 Tak aj vy: teraz máte zármutok, ale zase vás uvidím, a srdce bude sa vám radovať, a nik vám nevezme vašu radosť. 23 A v ten deň nebudete sa ma na nič dopytovať.


Máličko. Práve toto slovíčko – „máličko“ – robilo veľký problém učeníkom a robí aj nám. Ak prežívame radosť, vždy tvrdíme, že trvá máličko. Ak prežívame milé stretnutia, vždy sa nám javia, že trvajú veľmi krátko, máličko. Učeníci na Pánove slová reagovali podobne, ako ja a ty dnes. Aj keď im Pán Ježiš hovorí, že ich smútok, slzy a nariekanie bude trvať veľmi krátko – máličko. Ba majú Kristovo uistenie, že smútok sa premení na radosť. Im to nestačí, pred zoslaním Ducha Svätého sa učeníci správajú veľmi pochybovačne až neveriaco. Možno aj preto, že si nevedeli predstaviť svoj pozemský život bez prítomnosti Pána Ježiša. Kristus, ako dobrý Učiteľ, je v týchto okamihoch lúčenia so Svojimi učeníkmi veľmi, veľmi trpezlivý. Pripravuje ich na rozlúčku a zároveň ich uisťuje, že sa znova vráti. No na to bolo treba veľa lásky, spojenej s trpezlivosťou, aby to všetci pochopili aj prijali. Spomeň si na to, brat a sestra, ak máš nejaký problém vysvetliť niekomu – a ty si to tiež dlhšie spracovával, aby si tomu porozumel a prijal to za svoje. Pán Ježiš vedel, že cesta pre učeníkov k tomu dňu, keď sa už nič nebudú dopytovať, nemôže ísť nasilu, ani cez skratky (v. 23a). Prijmi na tento deň s dôverou Pánove uistenie: „Máličko, a neuvidíte ma; zase máličko, a uvidíte ma…; váš zármutok premení sa v radosť.“
Autor: Ján Jančo
Pieseň: ES 142


Moje ústa sú plné Tvojej chvály, oslavy Tvojej celý deň. Žalm 71,8

Stále sa radujte, neprestajne sa modlite! Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi. 1.Tesalonickým 5,16-18


Ján 15,1-8 :: 1. Jána 5,1-4 :: Žalm 19 :: MODLÍME SA ZA: Košariská – Priepasné (My)