Zamyslenie na deň 7.4.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 21,20-25

20 Obrátiac sa videl za sebou ísť učeníka, ktorého Ježiš miloval a ktorý sa Mu pri večeri skláňal na hruď a povedal Mu: Pane, kto je Tvoj zradca? 21 Keď ho Peter videl, povedal Ježišovi: Pane, a čo bude s týmto? 22 Ježiš mu odpovedal: Ak ho chcem ponechať, dokiaľ neprídem, čo ťa do toho? Ty ma nasleduj! 23 I rozchýrilo sa medzi bratmi, že ten učeník neumrie. Ježiš mu však nepovedal, že neumrie, ale: Ak ho chcem ponechať, dokiaľ neprídem, čo ťa do toho?

24 To je ten učeník, ktorý svedčí o týchto veciach a napísal toto; vieme, že je pravdivé jeho svedectvo. 25 A je ešte mnoho iného, čo Ježiš učinil. A keby sa všetko dopodrobna malo popísať, myslím, ani svet by nestačil na knihy, ktoré by sa dali napísať.


Jeho svedectvo je pravdivé. V jednom pracovnom spore ma predvolali na súd ako svedka. Po podaní výpovede ma sudkyňa začala krikom zastrašovať: „Ak budete krivo svedčiť, podám na vás trestné oznámenie!“ Za pravdu trest? To tu už raz bolo. Nevedela som, že dve pracovníčky sa dohodli a klamali. Ja som svedka nemala. Dve proti jednej. „Trváte na svojej výpovedi?“, opýtala sa rázne. V duchu som povedala Bohu: „Pane, ty vieš, ako to bolo, vieš, že hovorím pravdu.“ „Áno, trvám“, povedala som pokojne. Ale súd vyhrali ony. Odvtedy viem, že svedectvo dvoch klamárov môže byť aj „pravdivé“. Ale to nie je Jánov prípad. Bol očitým svedkom toho, čo Ježiš z lásky urobil pre záchranu človeka. A nebol jediný! Aj keby sa zástup klamárov dohodol na svojej pravde, jeho svedectvo o Ježišovi Kristovi je pravdivé, lebo Kristus je Pravda. A On je vždy ten istý, včera, dnes i naveky!
Autor: Eva Ciriaková
Pieseň: ES 278


Ich striebro a zlato ich nebude môcť zachrániť v deň Hospodinovho hnevu. Ezechiel 7,19

Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, mne ste neurobili! Matúš 25,45


Lukáš 24,1-12 :: Modlíme sa za: Vysoké Tatry (Ta)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby