Zamyslenie na deň 7.11.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.KORINTSKÝM 10,12-18

12  My sa totiž neodvažujeme prirátať alebo prirovnať k tým, čo odporúčajú samých seba. Ale sú aj nerozumní, keď sa podľa seba merajú a k sebe samým sa prirovnávajú.   13  My sa však nebudeme chváliť bez miery, ale podľa miery pôsobiska, ktorú nám vymeral Boh, aby sme došli až k vám.   14  Nevystatujeme sa, ako by sme ani neboli prišli až k vám; veď až k vám sme prišli s evanjeliom Kristovým.   15  Ale ani sa nechválime bez miery cudzou prácou; veď máme nádej, že dosiahneme hojný úspech medzi vami, na vlastnom pôsobisku, keď vzrastie vaša viera,   16  aby sme potom kázali evanjelium aj vo vzdialenejšom kraji a nemuseli sa honosiť hotovou prácou na cudzom poli.   17  Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi;   18  lebo nie ten sa dokázal, kto sa sám odporúča, ale koho Pán odporúča.


Chvála a samochvála. Biblický text v nás môže prebudiť – okrem iného – aj uvažovanie nad mierou osobnej chvály (skôr známej ako „samochvála“), osobného preceňovania sa. Oproti tomu evokuje myšlienku o rozmere sebapodceňovania, nedostatku sebavedomia, sebadôvery, či dokonca absencie vlastného povedomia. Prítomnosť jedného i druhého nie je žiadúca. Ovplyvní postoj jedinca voči svojmu blížnemu, ale zároveň aj k sebe samému. Mám, máš také i onaké danosti, ktoré moje, tvoje okolie hodnotí…? Talent, schopnosť, múdrosť, pracovitosť… – k tomu všetkému sa možno sčasti dopracovať. A predsa ľudská snaha, usilovnosť je márna bez daru, bez požehnania a vôle Najvyššieho. S vierou v Neho sa môžeme dopracovať k tomu, že sa bude čím chváliť, že výsledok človečieho snaženia bude ocenený. Ale! Predsa len bude lepšie, keď sa vo svojom živote zriekneme samochvály a prehnanej túžby po ocenení vlastného „ja“, ak osobnú chválu prevýši naša vlastná túžba po skromnosti. Pripusťme, prosím, fakt, že v konečnom dôsledku uznanie, chvála a sláva predsa len patria nášmu Pánovi, ktorý má absolútnu moc nad našimi ľudskými schopnosťami!
Autor: Daniela Hroncová Faklová
Pieseň: ES 451


Ja som Hospodin, ktorý preukazuje milosť, právo a spravodlivosť na zemi. Jeremiáš 9,23

Odstúp od neprávosti každý, kto vyznávaš meno Pánovo. 2.Timoteovi 2,19


1.PETRA 4,7-11 :: MODLÍME SA ZA: REJDOVÁ (GE)