Zamyslenie na deň 7.10.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Hebrejom 11,32-40

32 A čo ešte povedať? Veď nemáme kedy rozprávať o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Dávidovi, Samuelovi a o prorokoch, 33 ktorí si vierou podmaňovali kráľovstvá, konali spravodlivosť, dosahovali zasľúbenie, zapchávali tlamu levom, 34 uhášali moc ohňa, unikali ostriu meča, z nevládnych sa stávali mocnými, zmužnievali v boji, zaháňali šíky cudzích vojsk. 35 Ženy svojich mŕtvych dostávali vzkriesených; iní podstupovali muky, a neprijali prepustenie, aby dosiahli lepšie vzkriesenie. 36 Iní zase okúsili posmech a bičovanie, ba aj putá a väzenie. 37 Kameňovali, mučili, rozpiľovali ich, umierali mečom, blúdievali v ovčích a kozích kožiach, strádavali, trpievali útlak a ubližovanie, 38 oni, ktorých svet nebol hoden, túlavali sa po púštiach a vrchoch, po jaskyniach a prepadliskách zeme. 39 Všetci títo, hoci získali vierou (dobré) svedectvo, nedosiahli, čo im bolo zasľúbené; 40 lebo Boh predvídal pre nás niečo lepšie, aby bez nás nedosiahli dokonalosť.


Hodnota viery. Kto je hoden sveta a kto je hoden neba? Odpoveď je jednoduchá a zložitá zároveň: Hoden sveta je ten, kto odmietol nebesia. V tomto zmysle je svet tým, čo je pre nás lákavejšie, ako nebo. V texte, ktorý sme si prečítali a v celej jedenástej kapitole Židom je viera v Boha základným predpokladom života, ktorý príde do správneho cieľa. Do cieľa, ktorý je pripravený pre tých, ktorí vo svete žijú, akoby to boli nebesia. Prelievajúc skutkami lásky, obete, poctivosti, pomoci, milosrdenstva, či pokoja do tohto sveta to Božie. RAJ – nebeské kráľovstvo. Menovaných je skutočne veľa – svedkovia pre budúce generácie – pre mňa osobne. Hoci nemali ľahký život, Boh mal pre nich pripravený plán záchrany. Rovnako, ako pre nás. Pre nás je to dnes omnoho ľahšie, ako kedysi pre starozmluvných svedkov. Veď vidíme v Kristovi naplnenie proroctiev: Spasiteľ sveta, Mesiáš, istota, že už bolo zaplatené za hriech sveta, aj za môj osobne. Spolu v jednote, presne ako píše pisateľ v štyridsiatom verši. Dokonalosť, ku ktorej niet viac čo dodať – len s vierou prijať, že Kristus je Mesiáš – môj osobný Spasiteľ.
Modlitba: Odpusť, Bože, že si často chceme robiť raj na zemi, alebo od Teba očakávame len pomoc v pozemských veciach. Oživuj v nás to večné – nášho ducha. Posilňuj ho, aby sme pomocou Ducha Svätého nasledovali Teba a budovali Tvoje kráľovstvo. Amen.
Pieseň: ES 644
Autor: Marián Krivuš


Upriam moju myseľ na bázeň pred tvojím menom. Žalm 86,11

Nenechajte sa unášať rozličnými a cudzími náukami. Hebrejom 13,9


Galaťanom 5,13-18 :: Modlíme sa za: Soľ (Šz)