Zamyslenie na deň 6.10.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Hebrejom 11,23-31

23 Vierou ukrývali rodičia Mojžiša tri mesiace po jeho narodení, lebo videli, že je dieťa vydarené, a nedali sa odstrašiť kráľovským rozkazom. 24 Vierou odoprel Mojžiš, keď už dorástol, volať sa synom faraónovej dcéry. 25 Radšej zvolil protivenstvo znášať s ľudom Božím, ako mať chvíľkový pôžitok z hriechu, 26 a pohanenie Kristovo pokladal za väčšie bohatstvo ako egyptské poklady. Lebo mal pred očami odmenu. 27 Vierou opustil Egypt a nebál sa kráľovského hnevu, lebo bol vytrvalý, akoby videl Neviditeľného. 28 Vierou nariadil veľkonočné slávnosti a (rozkázal) potrieť krvou (veraje), aby sa (anjel) zhubca nedotkol ich prvorodených. 29 Vierou prešli (Židia) cez Červené more ako po suchu, a keď sa potom Egypťania pokúsili o to, potopili sa. 30 Vierou padli múry Jericha, keď ich (Židia) obchádzali sedem dní. 31 Vierou neviestka Rachab nezahynula s neposlušnými, lebo pokojne prijala vyzvedačov.


Viera – svedectvo o živote. „Rozprávku“ o Mojžišovi poznajú iste všetci, ktorí sa aspoň trochu zaujímajú o dejiny. Biblia a niektoré „TOP pasáže“ patria totiž k všeobecnému rozhľadu a Mojžiš je jednou z nich. Dá sa vôbec niečo nové o Mojžišovi dozvedieť? Iste, vedci, archeológovia a biblisti z času na čas urobia nejaký bombastický objav, ale v podstate to najdôležitejšie už vieme. Mojžiša, hoci strateného v egyptskom paláci, našiel Boh pri horiacom kríku. Boh sa postaral a priviedol k viere človeka, ktorý bol pripravený na zmenu. A všetko sa to začalo vierou rodičov dieťaťa. Istotou, že život daný Bohom má hodnotu. S touto vierou ukryli dieťa do rákosia na brehu Nílu. Dodnes je živá viera v Boha u rodičov detí tým najdôležitejším prejavom lásky. Svet nám ponúkne možno aj palác, ako ho ponúkol Mojžišovi. Čo som však ochotný zaplatiť za tento dar? Mojžiš v našom texte videl odmenu väčšiu, než bohatstvo Egypta! Vedel, cítil, veril, že Boh s ním bude kráčať až do konca dní. A rovnako to môže byť aj s nami. Nie všetky dary sveta sú zlé, a nie všetky dobré… Ak viem, že dar viery je tým „TOP“ v mojom živote, nemusím mať obavu, že mi utečie niečo lepšie.
Modlitba: Odpusť, Bože, že sa príliš pozeráme na bohatstvo tohto sveta a to nás odvádza od Teba, hoci Tvoje bohatstvo je nekonečné. Prispor nám vieru, nech vnímame, čo si nám pripravil a nech to mení náš život. Amen.
Pieseň: ES 620
Autor: Jana Bosáková


Pán je milostivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý, lebo mu je ľúto spôsobiť pohromu. Joel 2,13

Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás. 1.Tesaloničanom 5,9-10


Veľpieseň 8,4-7 :: Modlíme sa za: Slatina nad Bebravou (Po)