Zamyslenie na deň 8.10.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Hebrejom 12,1-17

1 Preto aj my, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou. 2 Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, čo Ho čakala, pretrpel kríž; pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu. 3 Myslite na Toho, ktorý zniesol taký odpor hriešnikov proti sebe, aby ste neustávali a neklesali na duchu. 4 Ešte ste sa nesprotivili až do krvi, bojujúc proti hriechu. 5 A zabudli ste na napomenutie, ktoré vám znie ako synom: Nepohŕdaj, syn môj, výchovou Pánovou, a neklesaj, keď ťa trestá; 6 lebo koho miluje Pán, toho prísne vychováva, a šľahá každého, koho prijíma za syna. 7 Vytrvajte, aby vás vychoval. Ako so synmi zaobchádza Boh s vami. Veď kdeže je syn, ktorého by otec nevychovával? 8 Ak zostávate bez prísnej výchovy, v akej majú všetci podiel, ste cudzoložňatá, a nie ste synovia! 9 A potom: mali sme telesných otcov, ktorí nás prísne vychovávali, a ctili sme si ich. Či sa nemáme tým viac poddať Otcovi duchov, a budeme žiť? 10 Veď tamtí vychovávali len krátky čas, ako uznávali za dobré, On však pre naše pravé dobro, aby sme sa stali účastnými Jeho svätosti. 11 Pravda, nijaká prísna výchova, pokiaľ trvá, nezdá sa radostnou, ale žalostnou; potom však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila. 12 Preto: zase vzpružte ochabnuté ramená a podlomené kolená! 13 A urovnajte si chodníky nohám, aby to, čo je chromé, sa nevytklo, ale radšej ozdravelo. 14 Hľadajte pokoj s každým človekom i posvätnosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána! 15 Dbajte, aby nikto nevypadol z milosti Božej; aby nevyrástol ako nejaký horký koreň a nepôsobil trápenie a aby sa ním mnohí nepoškvrnili; 16 aby nikto nebol smilníkom alebo bezbožníkom ako Ézav, ktorý si za jeden jediný pokrm predal prvorodenstvo. 17 Veď viete, že aj keď neskôr chcel zdediť požehnanie, bol zavrhnutý, a hoci ho so slzami hľadal, nenašiel možnosť pokánia.


Otec. Nedávno sme mali, ako rodičia debatu: „Čo je to s tými našimi deťmi? Voľajako zleniveli, či sa nám to iba zdá? Veď majú všetko. VŠETKO!!!“ Po čase som si spomenul na slovíčko „všetko“, keď som bol nespokojný s vecou, ktorú som delegoval na iného človeka. „Veď som nechcel „VŠETKO“, chcel som len… “ – a tu som sa zasekol a nedopovedal som to tomu bratovi. Uvedomil som si, že moje očakávania sú iba moje a môžu sa veľmi líšiť od predstáv a očakávaní iných ľudí. – – Čo si predstavujeme a čo očakávame od Boha? On totiž od nás očakáva „VŠETKO“. Všetko naplnené láskou. Všetko naplnené nádejou. Všetko odovzdané do Jeho rúk. Veď nám to jasne povedal vo Svojich prikázaniach. Nie sme však toho schopní. Preto poslal do tohto sveta Svojho Syna Ježiša, aby na Svojich pleciach vyniesol na drevený kríž „VŠETKO“. Všetok hriech sveta – aj môj hriech. Nie je malý a mohol by som si povedať, načo sa trápiť bojovať s hriechom, veď predsa bol už vynesený na kríž. No nikto z nás, rodičov, nemávne rukou nad svojím dieťaťom, keď robí niečo zlé, či nesprávne, ale sa ho snažíme „vychovať k dobrému“. Rovnako je to aj s naším Otcom a nami, deťmi. Otec nás vychováva a niekedy aj tvrdo. Robí to však z lásky, aby som JA nestratil cestu do Božieho kráľovstva.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nás vychovávaš. Odpusť, že by sme Ťa chceli vidieť len ako darcu, ktorý pomáha vo veciach, ktoré robíme radi. Veď nás Tvojím Duchom, aby sme s radosťou prijímali Tvoju výchovu a konali, čo sa Ti páči, aby si nás nemusel trestať. Amen.
Pieseň: ES 648
Autor: Marián Krivuš


Vydal som im svoje ustanovenia a oboznámil ich so svojimi nariadeniami, ktorých plnením má človek žiť. Ezechiel 20,11

Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chvályhodné. Filipanom 4,8


Rimanom (14,20b-15,1); 15,2-6 :: Modlíme sa za: Spišská Belá (Ta)