Zamyslenie na deň 7.10.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Poďakovanie za úrody zeme
Na Teba sa upínajú oči všetkých, Pane, a Ty im dávaš pokrm v pravý čas. Žalm 145,15


Timoteovi 4,4-5

4 Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré, a nič nie je na zavrhnutie, čo ľudia prijímajú s ďakovaním, 5 lebo sa posväcuje slovom Božím a modlitbou.


Boh stvoril dobré veci. Ale dnes od kresťanov i nekresťanov počujeme iba mnoho bedákania, kritizovania, nespokojnosti a málo skutočnej radosti a spokojnosti. Závidíme našim predkom, že pri všetkých ťažkostiach vtedajšieho života mali radostnejší, spokojnejší a šťastnejší život. Na čo sme zabudli, čo sme podcenili? Apoštol Pavol nám pripomína, že ak ku všetkému budeme pristupovať s vďakou, zistíme, že nič nie je zavrhnutia hodné. Vďačnosť je kľúč, ktorý otvára schopnosť človeka prijímať Bohom stvorené veci ako dobré, prospešné a požehnané pre jeho každodenný život. A všetky Božie dary sa posväcujú Božím slovom a modlitbou. Možno by pomohlo, keby sme si zakaždým pripomenuli, že Boh stvoril dobré veci a krátko sa za ne v modlitbe poďakovali. Naše srdcia i mysle sa tak môžu oslobodiť od nespokojnosti a negativizmu. Vynára sa mi v hlave obraz, ako naše mamy a staré mamy čerstvo upečený chlieb najprv prežehnali a až potom z neho odkrojili… – jeden z krásnych príkladov biblického posväcovania tohto Božieho daru. Koľko v tom bolo a je múdrosti a zbožnosti! Modlime sa za to, aby sme tento pohľad na Bohom stvorený svet vedeli odovzdať aj nášmu potomstvu!
Autor: Dušan Cina
Pieseň: ES 353


Hoci ja som učil chodiť Efrajima, ja som ich brával za ruky, ale nepoznali, že ja som ich uzdravoval. Ozeáš 11,3

Zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spasenie. 2.Petra 3,15


Lukáš 12,(13-14)15-21 alebo Matúš 6,25-34 :: 2.Korintským 9,6-15 :: Žalm 65 :: Modlíme sa za: Organizáciu Ježiš pre každého