Zamyslenie na deň 6.10.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Galatským 5,1-15

1 Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva! 2 Ajhľa, ja Pavel vám hovorím: ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje. 3 A znovu osvedčujem každému obrezanému, že je povinný plniť celý zákon. 4 Úplne ste odlúčení od Krista, ktorí chcete byť ospravedlnení zo zákona; vypadli ste z milosti. 5 Lebo my pomocou Ducha z viery očakávame nádej spravodlivosti. 6 V Kristovi Ježišovi totiž ani obriezka ani neobriezka nemá moc, ale viera činná skrze lásku. 7 Dobre ste bežali! Kto vám zabránil naďalej poslúchať pravdu? 8 Toto prehováranie nie je od Toho, ktorý vás povoláva. 9 Trochu kvasu nakvasuje celé cesto. 10 Som presvedčený o vás v Pánovi, že si v ničom nezmeníte zmýšľanie. Kto však robí zmätok medzi vami, bude znášať trest, nech je ktokoľvek. 11 Ale bratia, prečo ma ešte prenasledujú, ak ešte hlásam obriezku? Veď tak je odstránené pohoršenie kríža. 12 Pre mňa, nech sa aj celkom okyptia, ktorí vás poburujú.
13 Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia. Len aby vám sloboda nebola zámienkou (povoľovať) telu, ale v láske slúžte si vospolok. 14 Lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti, ono: Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého. 15 Ale ak sa hryziete a žeriete medzi sebou, pozor, aby ste sa navzájom nezničili.


Som otrok, alebo slobodný? Nedávno som čítala príbeh jednej novodobej otrokyne – Loly z Filipín. Zaobstarali si ju, keď bola mladé dievča a celý život im slúžila zadarmo. Z Filipín sa presťahovali do USA a život otrokyne pokračoval aj tam až do roku 1999, keď jej pani zomrela. Následne Lolu zdedil Alex – syn jej panej, ktorý chápal, že koncept otroctva nie je v poriadku a Lolu prepustil zo služby – dal jej slobodu. Mysleli by ste si, že konečne po toľkých rokoch v otroctve si bude Lola užívať slobodný život – môže cestovať, nakupovať, len tak oddychovať. Najviac tragické na tomto príbehu však je, že Lola nechcela slobodu. Chcela zostať s Alexom a slúžiť mu zadarmo – tak, ako to robila celý život. Otroctvo nebolo pre ňu len vonkajším väzením, otroctvo sa zmocnilo jej srdca. – – Kristus prišiel, aby nás priviedol k slobode. Rozväzuje nám putá a otvára nám dvere k slobode – cez Svoj kríž. No my sa správame naďalej ako otroci. Pravidlá, zákon, zákonníctvo zväzujú naše srdce, postoje a myšlienky. Súdime iných podľa toho, či dodržiavajú zákon. Súdime seba. „Sme odlúčení od Krista, ak chceme byť ospravedlnení zo zákona“ (v.4). Pokľaknime dnes pod Kristov kríž a prosme Ho, aby zmenil naše zmýšľanie otrokov na postoj slobodných Božích detí! „Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia“ (v.13).
Autor: Denisa Harčárová
Pieseň: ES 355


Haleluja! Ďakujem Hospodinovi z celého srdca v kruhu úprimných, v zbore. Žalm 111,1

Vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! Kolosenským 3,16


Matúš 5,17-24 :: Modlíme sa za: Lišov (Ho)