Zamyslenie na deň 7.1.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. nedeľa po Zjavení
Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží. Rímskym 8,14


1.Korintským 1,26-31

26 Pozrite len svoje povolanie, bratia! Nie mnohí ste múdri podľa tela, nie mnohí mocní, nie mnohí urodzení, 27 ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahanbil; čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahanbil; 28 čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh, a čoho niet, (vyvolil si), aby zničil to, čo je, 29 aby sa nikto nechválil pred Bohom. 30 Z Neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením a vykúpením, 31 aby (platilo), čo je napísané: Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.


Chvála. Božie slovo hovorí, že Boh si vyvolil slabých, nevzdelaných, jednoduchých, tých, ktorí nič neznamenajú a nič nie sú. A keď sa nad tým zamyslíte, tak to sú priam šokujúce slová. Ako tomu máme rozumieť? Vari je Boh zaujatý voči múdrym, vzdelaným, bohatým, urodzeným, vysoko postaveným ľuďom? Vari tí chudobní, jednoduchí, nevzdelaní ľudia majú prednosť u Boha? Nie! Určite nie! Boh je nestranný. On nikomu nenadŕža. Tak prečo si potom Pán Boh vyvolil tých, ktorí sú ničím, ktorí nič neznamenajú, a nevyvolil si tých, ktorí sú niečím, ktorí niečo v spoločnosti znamenajú? Má na to dva dôvody: 1. Aby sme sa nechválili. 2. Aby sme sa chválili. Presnejšie povedané, aby sme sa nechválili sebou, ale aby sme sa chválili Pánom. Na jednej strane chce Boh úplne vylúčiť z nášho života samochválu a na druhej strane chce náš život naplniť chválením sa Ním, Bohom. A preto nám najprv berie všetky dôvody na to, aby sme sa chválili sebou, a zároveň nám dáva všetky dôvody na to, aby sme sa mohli chváliť Ním. Tak nám nedovolí vidieť dôvody nášho vyvolenia v našej dobrote, múdrosti, vzdelanosti, pôvode, ale jedine vo Svojej milosti.
Autor: Stanislav Grega
Pieseň: ES 343


Hospodin hovoril Mojžišovi: Spomedzi ich bratov vzbudím proroka, ako si ty, a vložím Svoje slová do Jeho úst. 5.Mojžišova 18,18

Filip našiel Natanaela a povedal mu: Našli sme Toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, syna Jozefovho z Nazareta. Ján 1,45


Matúš 3,13-17 :: Rímskym 12,1-3(4-8) :: Žalm 96 :: Modlíme sa za: Väzenskú misiu

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby