Zamyslenie na deň 6.1.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Pána. Epifanias
Tma prechodí a svieti už pravé svetlo. 1.Jána 2,8b


 Ján 2,13-25

13 Blížila sa židovská Veľká noc a Ježiš išiel do Jeruzalema. 14 V chráme našiel ľudí, čo predávali voly, ovce a holuby, i peňazomencov, ktorí tam sedeli. 15 A urobil si bič z povrázkov, vyhnal z chrámu všetkých, aj ovce a voly, peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly; 16 tým, čo predávali holubice, povedal: Odneste to odtiaľto, nerobte trhovisko z domu môjho Otca. 17 Tu sa rozpomenuli Jeho učeníci, že je napísané: Horlenie za Tvoj dom ma zožiera. 18 Prehovorili teda Židia a povedali Mu: Aké znamenie nám ukážeš, že toto robíš? 19 Odpovedal im: Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím. 20 Na to Mu Židia povedali: Štyridsaťšesť rokov budovali tento chrám, a Ty ho postavíš za tri dni? 21 Ale On hovoril o chráme svojho tela; 22 keď potom vstal z mŕtvych, rozpomenuli sa Jeho učeníci, že toto povedal, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. 23 Keď bol v Jeruzaleme na slávnostiach veľkonočného baránka, mnohí uverili v Jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré činil. 24 Ale sám Ježiš sa im nezveril, lebo poznal všetkých 25 a nepotreboval, aby niekto hovoril o človekovi, pretože sám od seba vedel, čo bolo v človeku.


Horlenie za Tvoj dom ma zožiera. Toto slovo znie ako reakcia na to, čo Ježiš práve urobil. Je to slovo zo Žalmu 69, ktorý je naliehavým volaním z hĺbky svojej vlastnej biedy k Bohu, ktorý zachraňuje. Práve bola Veľká noc a židia si pripomínali, ako ich z hĺbky otroctva a egyptského zúfalstva vyviedol ich Záchranca, mocný Hospodin. Ako ich krv baránka na zárubniach dverí uchránila pred smrtiacou ranou. Bola to naozaj Veľká Noc, kedy Hospodin robil predivné a veľké veci! Po viac ako 1400 rokoch vstupuje Ježiš na Veľkú noc do Jeruzalemského chrámu. Namiesto uctievačov plných vďaky a oslavy Boha nebies tam nájde predavačov a peňazomencov. Namiesto uctievania Boha – biznis. Namiesto domu modlitby – pelech lotrov (Mt 21,13). V čom všetkom tkvie tvoj biznis a tvoje záujmy namiesto uctievania nebeského Otca? Nie je tvoj život viac naháňaním sa za zabezpečením rodiny než životom modlitby? Čo nájde Ježiš, keď vstúpi do chrámu tvojho srdca? Ježiš reaguje až prekvapivo tvrdo. Vyháňa ich bičom, prevracia im stoly a rozhadzuje peniaze. Možno kričal, možno musel aj niekoho odstrčiť nabok. Rovnako tvrdo a vážne k nám znie slovo: „Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás? Kto kazí chrám Boží, toho skazí Boh, lebo chrám Boží je svätý, a tým ste vy!“ (1K 3,16-17).
Autor: Jozef Grexa ml.
Pieseň: ES 208


Ajhľa, Hospodin, Pán prichádza s mocou, Jeho rameno zasahuje. Izaiáš 40,10

Náš Boh zo Svojho milosrdného srdca, s ktorým vzhliadol na nás ako vychádzajúce slnko z výsosti, aby svietil sediacim v tme a tôni smrti a upravil nám nohy na cestu pokoja. Lukáš 1,78-79


Matúš 2,1-12 :: Efezským 3,2-3a.5-6 :: Kolosenským 1,24-27 :: Modlíme sa za: Ratkovské Bystré (Ge)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby