Zamyslenie na deň 6.3.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 12,27-36

27 Teraz je moja duša vzrušená, a čo povedať: Otče, zbav ma tejto hodiny? Ale veď som na to prišiel k tejto hodine. 28 Otče, osláv svoje meno! I prišiel hlas z neba: Oslávil som a ešte oslávim. 29 A zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril: Zahrmelo! Iní povedali: Anjel prehovoril k Nemu! 30 I povedal Ježiš: Nie pre mňa zaznel tento hlas, ale pre vás. 31 Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené. 32 A ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. 33 To povedal, aby označil, akou smrťou mal umrieť. 34 Odpovedal Mu teda zástup: My sme počuli zo zákona, že Kristus ostane naveky; ako to, že Ty hovoríš, že Syn človeka musí byť povýšený? Kto je to ten Syn človeka? 35 Riekol im Ježiš: Ešte na krátky čas je svetlo medzi vami. Choďte, kým máte svetlo, aby vás neprikvačila tma; kto chodí v tme, nevie, kam ide. 36 Kým máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synovia svetla! Keď to Ježiš povedal, odišiel a ukryl sa pred nimi.


Čo Ježiš hovorí, to aj napĺňa vo Svojom vlastnom živote… Žiješ v Jeho svetle? Ježišova predpoveď utrpenia a smrti je dnes jasnejšia. Dôležité je, že čo Ježiš hlásal, to aj žil. Už vedel, čo Ho čaká. Človek sa, prirodzene, chce vyhnúť utrpeniu. Ježiš je odhodlaný splniť úlohu, ktorú Mu Otec zveril. A nebeský Otec sa k Nemu priznáva. Pre ostatných to nebolo zrozumiteľné, aj keď práve im to bolo určené. – – Pán predpovedá spôsob Svojej smrti. Predstavy ľudí sa však rozchádzajú s tým, čo hovorí o Svojej smrti. To im nepasovalo. Je On naozaj tým Mesiášom? Má prísť ešte niekto iný? A predsa práve tým, že Pán Ježiš bol „povýšený“ na kríž, priťahuje dodnes mnohých k spaseniu. Na ich otázky odpovedá obrazom svetla. On sám je tým Svetlom, ale nebude tu natrvalo. Teraz je čas svetla, ktorý treba využiť. Oni však akoby váhali, či naplno vstúpiť do Ježišovho svetla. A čo my dnes? Sme v tme? Ak vidíme svetlo Pána Ježiša, nasledujme Ho a verme v Neho! Len tak sme „synmi svetla“, teda Božími deťmi. Ak sme však v tme, blúdime, pretože nevidíme cestu. – – Prečo sa Ježiš potom ukryl? Iste nie zo zbabelosti, ale aby sa predčasne nepohli udalosti, ktoré by zmarili Boží plán. Chcel počkať na Boží čas a spôsob.
Autor: Ondrej Kolárovský
Pieseň: ES 475


Nehovor: Odplatím za zlé! Dúfaj v Hospodina, On ti pomôže. Príslovia 20,22

Hľaďte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dobre medzi sebou a všetkým ľuďom. 1.Tesalonickým 5,15


Jób 7,11-21 :: Modlíme sa za: Štrba (Ta)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby