Zamyslenie na deň 5.3.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 12,20-26

20 Medzi tými, čo prišli vykonať pobožnosť na slávnosti, bolo niekoľko Grékov. 21 Tí pristúpili teda k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho hovoriac: Pane, chceme vidieť Ježiša! 22 Filip išiel a povedal Ondrejovi, potom Ondrej a Filip išli a oznámili to Ježišovi. 23 Ježiš im riekol: Prišla hodina, aby bol oslávený Syn človeka. 24 Veru, veru, hovorím vám: Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, ne odumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. 25 Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život. 26 Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, a kde som ja, tam bude i môj služobník. Ak mi niekto slúži, uctí ho Otec.


Nakoľko miluješ život? Si tam, kde Kristus? Mnohí ľudia aj dnes síce počujú o Ježišovi, ale neurobia nič, „aby sa s Ním stretli“. Títo „Gréci“ boli aktívni. Aj my dnes máme podobnú úlohu, ako Filip a Ondrej. – – Ľudia mohli Ježišove slová o oslávení pochopiť tak, že vyženie Rimanov a obnoví izraelskú suverenitu. On myslel na Svoju smrť a vzkriesenie. Vysvetľuje, čo znamená nasledovať Ho. Zrno prinesie úrodu, len ak zanikne. Ak zostane zrnom, úrodu neprinesie. Je mŕtve. Ak si chceme ponechať starý život, sme vlastne mŕtvi. Len ak prejdeme premenou, prinesieme ovocie. Ak ľpieme na tom, čo máme teraz, strácame to, čo by mohlo byť a napokon aj to, čo už máme. Zrno, ak sa nestane obilím, vezme skazu a zhnije. Mnohí strácajú večnosť, pretože lipnú na tom, čím sú teraz. Z pohľadu večnosti je oveľa lepšie stratiť svoj terajší život a získať ten večný. – – My často napĺňame svoje programy a nápady a nejdeme tam, kde je Ježiš. V modlitbách prosíme Ježiša, aby prišiel a požehnal to, čo robíme. Mali by sme skôr prosiť o to, aby sme boli tam, kde On už je a koná. Sluha má nasledovať Pána, nie opačne. My síce Ježiša nazývame Pánom, ale ideme za svojimi cieľmi. A pritom hľadáme slávu a ocenenie od druhých… Nečakáme ocenenie od Boha. Zmeníme niečo vo svojom premýšľaní i konaní? Budeme hľadať Ježiša?
Autor: Ondrej Kolárovský
Pieseň: ES 454


Všetko toto urobila moja ruka, tak vznikli všetky tieto veci – znie výrok Hospodinov. Na toho vzhliadnem, kto je pokorný a zronený v duchu, kto sa zachveje pred mojím slovom. Izaiáš 66,2

Keď uzrel zástupy, bolo Mu ich ľúto, že boli zmorené a bezmocné ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Matúš 9,36


Lukáš 14,(25-26)27-33(34-35) :: Modlíme sa za: Štítnik (Ge)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby