Zamyslenie na deň 6.3.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

4. nedeľa pôstna. Laetare
(Radujte sa s Jeruzalemom! Izaiáš 66,10)
Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Ján 12,24


2.KORINTSKÝM 1,3-7

Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia,   4 ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení.   5 Veď ako sa množia naše utrpenia pre Krista, tak sa rozmnožuje aj naše potešenie skrze Krista;   6 či sme totiž súžení (súžení sme) na vaše potešenie a spasenie, či sa nám dostáva útechy, (aj to) je na vaše potešenie, ktoré pôsobí, že trpezlivo znášate tie isté utrpenia, aké aj my znášame.   7 A naša nádej pre vás je pevná, lebo vieme, že ako máte účasť v utrpeniach, tak aj v potešení.


Odkiaľ brať silu? Ak tento text pozorne čítame, našej pozornosti neujde základný motív, ktorým je ľudské utrpenie. V slovách apoštola naozaj cítiť silu smútku. Pavel však napriek svojmu utrpeniu chváli Pána Ježiša Krista. Túto kapitolu teda právom môžeme nazvať chválospevom. Pavel nám ukazuje cestu, ako prekonať starosti či ťažkosti, ktoré nás postihli. Uisťuje nás o veľkej Božej láske k nám. Pavel na svojej osobnej skúsenosti ukazuje veľkú Božiu milosť, ale aj moc. – – Možno práve Ty prechádzaš zložitým životným obdobím, pracovné problémy zaťažujú Tvoju myseľ, dohady lekárov o závažnej chorobe potvrdili odborné vyšetrenia, manželská kríza vstúpila do Tvojej rodiny, deti, na ktorých Ti veľmi záleží, pohltil okolitý svet. A tak, ako apoštol, i Ty možno konštatuješ: „Vypovedal som už sám nad sebou výrok smrti.“ Práve vtedy pamätaj na Pavlovo svedectvo viery, kedy sa plne vložil do Božích rúk a prestal dúfať sám v seba a svoju telesnú silu, ale plne sa oddal do Božích rúk. Do Božích rúk, ktoré nás zo všetkého zlého dokážu vytrhnúť a zachrániť. Preto aj my, zúfalí, utrápení, bez akejkoľvek nádeje, odovzdajme svoje životné cesty Tomu, ktorý jediný dokáže vo Svojej moci zmeniť náš život.
Autor: Vladimír Daniš
Pieseň: ES 538


Boh má moc pomáhať i spôsobovať pád.  2.Kronická 25,8

Kristus Ježiš je naša nádej.  1.Timoteovi 1,1


JÁN 12,20-26 :: ŽALM 132 :: MODLÍME SA ZA: BIBLICKÚ ŠKOLU V MARTINE