Zamyslenie na deň 5.3.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

JÁN 14,27-31

27  Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!   28 Počuli ste, že som vám povedal: Odídem a prídem k vám. Keby ste ma milovali, tešili by ste sa, že idem k Otcovi, pretože Otec je väčší ako ja.   29 Už teraz som vám povedal, skôr, ako by sa to stalo, aby ste uverili, keď sa to stane.   30 Už nebudem mnoho hovoriť s vami, lebo prichádza knieža sveta. Nič vo mne nie je (síce) jeho,   31 ale aby svet poznal, že milujem Otca a činím tak, ako mi Otec prikázal: vstaňte, poďme odtiaľto!


Skutočný pokoj hľadaj len u Pána Ježiša. Z Evanjelia podľa Jána sme čítali slová, ktoré Pán Ježiš povedal v rámci prípravy na rozlúčku s učeníkmi. Tieto slová sa týkajú aj nás. Pán Ježiš odchádza, ale niečo nám zanecháva. Niečo veľmi vzácne, čo nám nemôže zanechať nikto iný. Dáva nám pokoj – On ho skutočne má. Pán Ježiš žil v pokoji – vždy dôveroval nebeskému Otcovi. Vedel, že aj keby Ho všetci opustili, Otec je s Ním. Z lásky, ktorou zahŕňal všetkých ľudí, plynul Jeho pokoj. Žil v pokoji, lebo v Jeho srdci nemal diabol ani najmenší kúsok pôdy: „Nič vo mne nie je jeho.“ Dajme si pozor na falošný pokoj tohto sveta, ako je hromadenie bohatstva, alkohol, drogy… Tento chvíľkový pokoj vedie do smrti. Jedine Pán Ježiš nám dáva skutočný pokoj, s ktorým môžeme zvládnuť všetko, aj tie najťažšie situácie života: „Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje.“ Čítajme denne Božie Slovo, čítajme ho s modlitbou, aby nám čím viac Ježišovho pokoja vošlo do srdca! Prosme o dar Svätého Ducha, aby čítané slová premenil v nás na vnútorné svetlo! Pán Ježiš povedal: „Prídem k Vám!“ – to sa plní pri každom obdarovaní Duchom Svätým. Prosíme Duchu, zapáľ v nás ten plameň, aby Kristov pokoj vstúpil do našich sŕdc a aby sme sa úprimne vedeli tešiť na to sľúbené stretnutie s naším Pánom Ježišom. Amen.
Autor: Zuzana Lipovská
Pieseň: ES 255


Ja som však povedal: Nadarmo som sa namáhal, pre ničotu a márnosť strávil som svoju silu, ale moje právo je u Hospodina a odmena za moju prácu je u môjho Boha. Izaiáš 49,4

Ježiš povedal: Tak je to s kráľovstvom Božím, ako keď človek zaseje zrno do zeme; v noci spí, vo dne vstáva, a zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. Lebo zem sama od seba prináša úrodu; najprv byľ, potom klas a potom plno zrna v klase. Marek 4,26-28


GALATSKÝM 6,(11-13)14-18 :: MODLÍME SA ZA: BÁNOVCE NAD BEBRAVOU – HORNÉ OZOROVCE (PO)