Zamyslenie na deň 6.2.2024

2.Timotejovi 4,1-8

1 Pred Bohom a Ježišom Kristom, ktorý bude súdiť živých aj mŕtvych, ťa zaprisahávam v mene jeho zjavenia a jeho kráľovstva: 2 Hlásaj slovo, naliehaj vo vhodný i nevhodný čas, presviedčaj, karhaj, povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a ponaučením. 3 Príde totiž čas, keď ľudia neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí sa budú zháňať za učiteľmi, aby im šteklili uši, 4 odvrátia sluch od pravdy a priklonia sa k bájam. 5 Ale ty buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo zvestovateľa evanjelia a dôsledne plň svoju službu. 6 Ja mám byť už obetovaný, nastal už čas môjho odchodu. 7 Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. 8 Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravodlivý sudca, no nie iba mne, ale aj všetkým, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie.


Plní pravdy? V úvode seriálu Černobyľ, ktorý bol natočený podľa udalostí, ktoré sa stali koncom minulého storočia na Ukrajine, jedna z hlavných postáv hovorí: „V čom spočíva význam lží? Nie v tom, že ich považujeme za pravdu. Oveľa horšie je, že keď počujeme dostatok lží, nevieme ich rozoznať od pravdy. A čo potom? Už zostáva len zanechať nádej, že pravda príde a namiesto nej sa uspokojiť s rozprávkami.“ Bohužiaľ, mnohí ľudia sa dnes uspokojili s rozprávkami. Počúvajú len to, čo sa im páči. Sledujú len to, čo sa im páči. Plnia si myseľ „novinkami“ sociálnych sietí, seriálmi, filmami, klebetami. Dostali sa do stavu, keď už nevedia rozlíšiť pravdu od lži. – – Pavel vedel, že ak Timotej má v posledných časoch obstáť, potrebuje sa plniť Božím Slovom. Skutočnou Pravdou. A rovnako aj my. Musíme byť triezvi a nenechať sa opiť zábavným priemyslom či pretlakom informácií, ktoré sú všade okolo nás. V Černobyle bola otázka pravdy otázkou života a smrti. Kto sa o radiácii nedozvedel alebo dozvedel neskoro, zomrel. Pavel vedel, že bez pravdy Timotej neprežije. Kto nemá dostatočný prísun pravdy Božieho Slova, zomrie. Uvažujme, čím si najbližšie naplníme myseľ.

Modlitba: Bože, ďakujem, že si pravdou. Odpusť, že sa niekedy uchyľujem k lžiam. Veď ma Tvojím Duchom Pravdy. Amen.
Pieseň: ES 228
Autor: Martin Vigľaš


Hospodin povedal: „Budete Mi kráľovstvom kňazov, svätým národom.“ 2.Mojžišova 19,6

Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravodlivý sudca, no nie iba mne, ale aj všetkým, čo s láskou očakávajú Jeho zjavenie. 2.Timotejovi 4,8


Ámos 8,(4-10)11.12 • Modlíme sa za: Hronsek (ZvS)