Zamyslenie na deň 5.2.2024

2.Timotejovi 3,10-17

10 Ty si však dôsledne nasledoval moje učenie, správanie, predsavzatie, vieru, trpezlivosť, lásku, vytrvalosť, 11 moje prenasledovania, utrpenia, ktoré ma postihli v Antiochii, Ikóniu, Lystre. Aké prenasledovania som zniesol! A zo všetkých ma Pán vytrhol. 12 A všetci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kristovi, budú prenasledovaní. 13 Ale zlí ľudia a podvodníci budú napredovať v zlom, budú zvádzať a budú zvádzaní. 14 Ty však zostaň v tom, čomu si sa naučil a čo ti je zverené, veď vieš, od koho si sa to naučil, 15 a pretože od detstva poznáš sväté Písma, ktoré ti môžu dať múdrosť na spásu, a to vierou v Ježiša Krista. 16 Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, 17 aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.


Ty však… Niekto raz povedal, že ak chceš vedieť, čo je Božia vôľa, stačí sa pozrieť na to, čo robia ľudia zo sveta a začať robiť presný opak. Ak oni naháňajú peniaze, aby získali viac pre seba, rozdávaj koľko len môžeš, aby si dal čo najviac druhým. Ak títo hľadajú čo najviac pôžitku, hľadaj spôsoby ako zmierniť bolesť a utrpenie druhých. Ak pracujú, aby raz boli niekým uznávanými a úspešnými, pracuj preto, aby si bol Božími rukami, ktoré pomáhajú chudobným a tým, čo sú v beznádeji. Oni budú úspešní, a tvoju prácu si nikto nevšimne. Oni bohatí, ty však v tomto svete nie. Oni sa budú tváriť nadšene a šťastne, ty však ústretovo a spokojne. Všetci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kristovi, budú prenasledovaní. Keď dnes uvidíš, ako ľudia okolo teba idú jedným smerom, spomeň si na slová „Ty však…“ a vyber sa opačným. Oni majú svoju odmenu, ty však čakáš na tú, ktorá vydrží večnosť.

Modlitba: Bože, ďakujem, že nie si z tohto sveta a nenaháňaš nás podľa jeho pravidiel. Odpusť, že si ich až príliš beriem k srdcu. Veď ma po Tvojich cestách. Amen.
Pieseň: ES 544
Autor: Martin Vigľaš


Hospodin čaká, aby sa zmiloval nad vami. Izaiáš 30,18

Ale veríme, že milosťou Pána Ježiša budeme spasení. Skutky apoštolov 15,11


5.Mojžišova 32,44-47 • Modlíme sa za: Hrochoť (ZvS)