Zamyslenie na deň 6.11.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Jób 6,1-10.24-30

1 Nato Jób odpovedal takto: 2 „Kiežby dôkladne zvážili môj žiaľ a celé moje trápenie položili na váhy! 3 Veď teraz by prevážilo piesok mora. Preto sú moje slová neuvážené. 4 Veď mám v sebe šípy Všemohúceho, môj duch pije ich jed, zoskupili sa proti mne hrôzy od Boha. 5 Híka vari divý osol nad zelenou trávou, a či vôl ručí nad svojím krmivom? 6 Či sa jedlo bez chuti neosolí? Má azda vaječný bielok chuť? 7 Ja sa toho odmietam čo len dotknúť, je to pre mňa, ako keď sa skazí chlieb. 8 Kiežby sa uskutočnila moja žiadosť a Boh splnil moju nádej, 9 že by sa Bohu páčilo rozmliaždiť ma, vystrieť ruku a vytnúť ma. 10 Vtedy by som ešte mal útechu a poskočil by som si zmietaný v kŕčoch. Nech nešetrí! Veď som nezaprel slová Svätého.

24 Poučte ma a stíchnem, vysvetlite mi, kde som zblúdil. 25 Aké bolestné sú úprimné reči, čo mi to vlastne vyčítate? 26 Či zamýšľate chytať ma za slová, vari len tak do vetra hovorí zúfalec? 27 Losujete o sirotu a kupčíte s ľuďmi. 28 Teraz sa, prosím, obráťte ku mne, či vám do tváre budem klamať, 29 otočte sa teda, nech sa nestane krivda, obráťte sa ešte, veď tu ide o moju spravodlivosť! 30 Azda je na mojom jazyku neprávosť, vari podnebie mojich úst nerozozná skazenosť?


Milosť darovaná v Ježišovi. Keď po tichom prejave účasti Jóbových priateľov nad jeho ťažkým údelom prehovoril k nemu Elífaz, Jób sa ujal slova a odpovedal. Spomenul veľkosť svojho utrpenia, nariekal nad svojím položením (v.1-7) a túžil po tom, aby mu prejavili súcit. Uvedomoval si, že toto utrpenie ho postihlo s Božím zvolením, no nevládal ho uniesť. Žiadal si umrieť, aby sa nezrútil – vtedy by mal radosť, že zostal Bohu verný (v. 8-13). Priateľov však obvinil z bezcitnosti a krutosti (v. 14-30). A ako je to s nami? Možno aj nás priatelia obviňujú, že náš problém vznikol následkom nášho zlyhania, hriechu. Áno, sme hriešni (1J 1,8), ale ak sme pokáním vstúpili do vzťahu s Bohom a prijali očistenie skrze obeť Pána Ježiša – pretože krv Ježiša, Jeho Syna, očisťuje nás od každého hriechu (1J 1,7), veríme, že ako Božie deti sme pod Jeho ochranou a On vie o nás všetko. „Keby niekto vieru mi vzal, pravú nádej jedinú, že Boh milosť nám daroval, v hriechoch by som zahynul.“

Modlitba: Drahý Otče, vďaka, že Ti smiem patriť, že si so mnou a môžem vnímať Tvoju prítomnosť. Amen.
Pieseň: ES 249
Autor: Eva Balážová


Bože, Tvoja cesta je svätá! Žalmy 77,14

Ježiš hovorí: Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet. Ján 16,28


2.Mojžišova 32,15-20(21-24) :: Modlíme sa za: Vyšná Slaná (GeS)