Zamyslenie na deň 5.10.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Galatským 4,21-31

21  Povedzte mi, ktorí chcete byť pod zákonom, či nepočujete zákon? 22  Lebo je napísané, že Abrahám mal dvoch synov: jedného od služobnej, druhého od slobodnej. 23  A ten, čo bol od služobnej, narodil sa podľa tela, ale ten od slobodnej mocou zasľúbenia. 24  A to je obrazná reč. Oné (matky) znamenajú totiž dve zmluvy; tá prvá, z vrchu Sinaj, rodí k otroctvu; a to je Agar. 25  A Agar znamená vrch Sinaj v Arábii. Zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu, lebo ten je v otroctve so svojimi deťmi. 26  Ale vrchný Jeruzalem je oná slobodná, ktorá je našou matkou. 27  Napísané je totiž: Plesaj, neplodná, ktorá nerodíš, jasaj a výskaj, ktorá netrpíš pôrodné bolesti; lebo mnoho detí má opustená, viac ako tá, čo má muža. 28  A vy, bratia, ste – ako Izák – deťmi zasľúbenia. 29  Ale ako vtedy ten, čo sa podľa tela narodil, prenasledoval narodeného podľa ducha, tak aj teraz. 30  Čo však hovorí Písmo? Vyžeň služobnú a jej syna, lebo syn služobnej nebude dedičom so synom slobodnej. 31  Preto, bratia, nie sme deťmi služobnej, ale slobodnej. 


Dieťa zasľúbenia. Abrahám a Sára dlhé roky túžili po bábätku. Trvalo to už tak dlho, že sa vzdali nádeje. No Božia moc bola silnejšia, ako ich malá viera a narodil sa Izák – dieťa zasľúbenia. Viete si predstaviť ich radosť? Túžili ste tak veľmi po niečom v živote? – – Vždy, keď sa na toho malého chlapčeka (neskôr dospelého muža) pozreli, ich srdce jasalo. A ako sa asi cítil Izák? Som si istá, že je veľmi príjemné prežívať potešenie a radosť rodičov z vašej existencie. Vždy, keď sa na vás pozrú, v ich očiach čítate nesmiernu hrdosť a vďačnosť za to, že ste. No možno čítate tieto riadky a vo svojom živote ste zažili presný opak. Vaši rodičia možno boli kritickí, vzdialení, chladní… Cítili ste sa rôzne, len nie ako dieťa zasľúbenia. – – V 28. verši však čítame: „A vy, bratia, ste – ako Izák – deťmi zasľúbenia. Keď sa na nás pozerá Nebeský Otec, pre Neho sme deťmi zasľúbenia. Tak, ako Izák. Hľadí na nás s láskou, potešením a obrovskou radosťou z toho, čím sme. Má v nás zaľúbenie – nie pre to, čo dokážeme, ale pre to, čím sme v Ňom. A v tom je naša pravá identita. Ty a ja sme deti zasľúbenia.
Autor: Denisa Harčárová
Pieseň: ES 293


On bude pokojom. Micheáš 5,4

Sám Pán pokoja daj vám stály pokoj vo všetkom. Pán so všetkými vami! 2.Tesalonickým 3,16


Zjavenie Jána 2,8-11 :: Modlíme sa za: Liptovský Trnovec (Lo)