Zamyslenie na deň 5.1.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 2,1-12

1 Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam matka Ježišova. 2 Pozvali na svadbu aj Ježiša a Jeho učeníkov. 3 Keď chýbalo víno, povedala matka Ježišova: Nemajú víno! 4 Odpovedal jej Ježiš: Žena, čo mňa a teba do toho? Ešte neprišla moja hodina. 5 Matka povedala posluhovačom: Urobte všetko, čo vám povie. 6 Podľa židovského zvyku očisťovania stálo tam šesť kamenných nádob, každá na dve alebo tri miery. 7 I riekol im Ježiš: Naplňte tie nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. 8 Potom im povedal: Teraz naberte a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. 9 Starejší ochutnal vodu, ktorá bola premenená na víno; nevedel totiž, odkiaľ je, ale posluhovači, ktorí brali z vody, vedeli. I zavolal si starejší ženícha 10 a povedal mu: Každý človek podáva najprv dobré víno, a keď si (hostia) už upili, (dá) horšie, ty si však zachoval dobré víno až dosiaľ. 11 Toto znamenie v Káne Galilejskej bolo prvé, ktoré Ježiš urobil a vyjavil svoju slávu. I uverili v Neho Jeho učeníci. 12 Potom zišli do Kafarnaumu On, Jeho matka a bratia i učeníci a zostali tam niekoľko dní.


Každodenne s Ježišom. Táto historická chvíľa, prvé Ježišovo znamenie sa začína tým, že Ježiša pozvali na svadbu. Taká bežná ľudská vec. Ale Ježiša tam pozvali a Ježiš tam bol súčasťou bežnej ľudskej udalosti. Ježiš chce byť súčasťou presne takýchto bežných udalostí v našom živote. Začína sa to však pozvaním. Tvojím pozvaním Božieho Syna do tvojich každodenných chvíľ.– – Avšak pozvať Ježiša znamená aj trošku riskovať. Dať Mu priestor, vzdať sa kontroly nad všetkým a nechať konať Jeho. Môže to znamenať, že budeš musieť zmeniť svoje plány alebo sa niečoho vzdať. Ale môže to znamenať, že ti Ježiš niečo pridá, rozhojní. Vieme, že On dáva dobré! Že dobrý pastier prišiel, aby sme mali život, „a to v hojnej miere“ (J 10,10b). – – Je zjavné, že aj na svadbe Ježiš chcel, aby oslava pokračovala, chcel jednoducho požehnať to, čo sa dialo. Hoci sa nám to môže zdať kontroverzné, keďže išlo o alkohol. Ale Ježiš s tým nemal problém, dokonca na to použil nádoby určené na „posvätný“ účel, na očisťovanie. A ukázal tak Svoju slávu, hoci vtedy len niekoľkým. Najmä Svojim učeníkom, o ktorých je tu napísané, že v Neho uverili.– – Ježiš nás neprišiel zavrieť do kláštora, chce požehnať náš život s Ním. Pozvi Ho, daj Mu priestor a zakúšaj, čo všetko má pre teba pripravené!
Autor: Jozef Grexa ml.
Pieseň: ES 465


V deň, keď som volal, vyslyšal si ma, dodal si odvahy a sily mojej duši. Žalm 138,3

Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do Svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ! 1.Petra 5,10


1.Mojžišova 9,12-17 :: Modlíme sa za: Ratková (Ge)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby