Zamyslenie na deň 5.9.2023

Matúš 14,1-12

1 V tom čase sa tetrarcha Herodes dopočul o Ježišovi. 2 Svojim sluhom povedal: „Toto je Ján Krstiteľ! Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobia mocné sily.“ 3 Herodes totiž chytil Jána a v putách ho vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa. 4 Lebo mu Ján povedal: „Nie je ti dovolené mať ju za manželku.“ 5 Preto ho chcel zabiť, ibaže sa bál zástupu, lebo ho pokladali za proroka. 6 Na Herodesove narodeniny dcéra Herodiady tancovala uprostred a zapáčila sa Herodesovi, 7 takže jej pod prísahou sľúbil dať, čo si len zažiada. 8 Na pokyn svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa.“ 9 Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolovníkom rozkázal, aby jej ju dali. 10 A tak dal Jána sťať v žalári. 11 Jeho hlavu priniesli na mise, dali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke. 12 Jánovi učeníci prišli, vzali jeho mŕtve telo a pochovali ho. Potom to išli oznámiť Ježišovi.


„I zarmútil sa kráľ, ale pre prísahu a kvôli spoluhodovníkom rozkázal sťať Jána vo väzení.“ Aký nerozvážny čin to od Herodesa bol, že dcére Herodiady sľúbil, že jej dá, čo si len zažiada?! No keď počul, že si žiada hlavu Jána Krstiteľa, zarmútil sa. Niekde hlboko cítil, že to nechce, že to nie je správne, ale jeho vnútorné presvedčenie premohla verejná mienka a nerozvážny sľub, ktorý vyslovil. Tlak okolia a predstava, čo si o ňom pomyslia ostatní, boli silnejšie, než jeho vnútorný hlas. – – Ako často aj my podliehame tlaku verejnej mienky a bojíme sa jej protirečiť, bojíme sa byť iní a radšej slepo nasledujeme dav? Božie slovo nás pozýva k tomu, aby sme sa riadili Jeho prikázaniami a počúvali Jeho hlas. Niekoho tým možno sklameme a niekto sa k nám pre našu vieru obráti chrbtom, pretože tá sa už v tejto dobe veľmi nenosí, ale možno niekomu ukážeme cestu viery a života v pravde. Tým dodržíme svoju prísahu pri konfirmácii, kde sme sa osobne zaviazali vyznávať vieru v Pána Boha a sľubovali sme vernosť Bohu a spoločenstvu cirkvi. Táto naša prísaha bola verejná a vyznali sme ju vsúlade so svojím vnútorným presvedčením. Cítime, že to bolo správne rozhodnutie a tento sľub nebudeme nikdy ľutovať.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že si múdry a múdrosť ponúkaš aj nám. Odpusť nám, že Ťa o ňu málo prosíme, a potom robíme chyby. Daruj mi múdrosť a veď ma ňou, nech nezablúdim. Amen.
Pieseň: ES 649
Autor: Alena Gombašanová


Zotriem tvoje zločiny ako oblak a ako mrak tvoje hriechy. Vráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil! Izaiáš 44,22

Boh vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám, a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Kolosenským 2,14


Ámos 5,4-15 :: Modlíme sa za: Sládkovičovo (BaS)