Zamyslenie na deň 6.9.2023

Matúš 14,13-21

13 Keď to Ježiš počul, odišiel odtiaľ na člne a utiahol sa na pusté miesto, kde bol sám. Zástupy sa o tom dopočuli a z miest išli pešo za ním. 14 Keď vystúpil z člna a videl veľký zástup ľudí, prišlo mu ich ľúto a uzdravoval ich chorých. 15 Keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a povedali: „Toto je pusté miesto a čas už pokročil. Prepusť teda zástupy, nech si idú do dedín nakúpiť jedlo.“ 16 Ježiš im však povedal: „Nemusia nikam chodiť, vy im dajte jesť!“ 17 Oni mu odpovedali: „Máme tu iba päť chlebov a dve ryby.“ 18 Vyzval ich: „Prineste mi ich sem!“ 19 Zástupom rozkázal posadať si na trávu, vzal tých päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal a dával učeníkom chleby a učeníci zástupom. 20 Všetci jedli a nasýtili sa, ba nazbierali aj dvanásť plných košov nalámaných zvyškov. 21 Len mužov, ktorí jedli, bolo asi päťtisíc; okrem nich tam boli aj ženy a deti.


Viac ako zázrak! Pán Ježiš túžil po samote, ale aj tam Ho našli zástupy. No neutiekol pred nimi, pretože Mu ich bolo ľúto (por. Mt 9,36). Ľudia boli takí hladní po Ježišovi, že neriešili jedlo. Učeníci v tom však videli problém. Navrhli poslať ľudí preč, aby si zohnali nejaké jedlo. Ježiš ich však vyzýva, aby prišli s lepším riešením. Mali však len 5 chlebov a 2 ryby. Čo je to pre taký dav? – – Židia očakávali, že skrze Mesiáša Boh zopakuje niektoré divy, ktoré konal skrze Mojžiša, ako napríklad nasýtenie na púšti. Keď to Ježiš urobil, v ich očiach to bolo automaticky potvrdením toho, že ON JE MESIÁŠ. Bolo to viac, ako len naplniť si brucho jedlom… Mesiáš je naplnením proroctiev, v Ňom je lepšia budúcnosť. – – V Ježišovi sa nám Boh dal poznať – nie ako teologická abstrakcia, ale ako Ten, ktorý je tu s nami. Ježiš nám dal nielen modlitbu, v ktorej prosíme Boha o chlieb náš každodenný, ale On túto modlitbu naplnil v danej chvíli, a to veľmi konkrétnym spôsobom. Preto sa aj my môžeme (nielen) túto modlitbu modliť s nádejou a dôverou v Neho. To, čo dáme Ježišovi, On rozmnoží. Nehľaďme na svoje malé prostriedky, ale na Ježišove možnosti! – – Si ochotný ísť „počuť“ Ježiša, aj keď to môže znamenať nepohodu? Bráni ti niečo, aby si sa vzdal toho mála, čo máš? Aké „chleby a ryby“ môžeš dať k dispozícii Ježišovi ty?

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že si tu s nami v Ježišovi. Odpusť mi, že sa Ti vyhýbam, a to aj pomocou môjho náboženstva. Očisťuj moju vieru a daj mi hlbokú lásku ku Kristovi. Amen.
Pieseň: ES 230
Autor: Ondrej Kolárovský


Hovorte každý pravdu svojmu blížnemu, vo svojich bránach nastoľujte pravdu, právo a pokoj. Zachariáš 8,16

Usilujme sa preto o to, čo slúži pokoju a vzájomnému budovaniu. Rímskym 14,19


5.Mojžišova 24,(10-15)17-22 :: Modlíme sa za: Slatina nad Bebravou (PoS)