Zamyslenie na deň 5.6.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Filipským 2,5-11

5 Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, 6 ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, 7 ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, 8 ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. 9 Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, 10 aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, 11 a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.


Luther pravdu tohto textu vystihol najlepšie. Po prečítaní uvedeného textu som si spomenul na Lutherove vysvetlenie druhého článku Vyznania viery všeobecnej kresťanskej. Mal som pocit, že tieto jeho slová si potrebujem pripomenúť nielen ja, ale aj nám všetkým. „Verím, že Pán Ježiš Kristus, opravdivý Boh Otcom od večnosti splodený a opravdivý človek z Márie panny narodený, je mojím Pánom, ktorý mňa zatrateného a zlorečeného človeka vykúpil, prisvojil si, oslobodil od všetkých hriechov, smrti večnej a moci diabolskej. Nie zlatom ani striebrom, ale Svojou svätou a predrahou krvou a Svojím nevinným umučením a smrťou, aby som bol Jeho vlastným, žil pod Ním v Jeho kráľovstve a slúžil Mu v ustavičnej spravodlivosti, nevinnosti a blaženosti, tak ako On vstal z mŕtvych, žije a kraľuje až na veky. To je iste verná pravda.“ Nenašiel som nič výstižnejšie – ani v sebe, ani nikde inde, čo by tak jasne vystihlo pravdu uvedeného biblického textu. Ak to je chyba, tak prosím o odpustenie, ale mám dojem, že niekedy si tieto základné pravdy potrebujeme pripomenúť. A toto vysvetlenie je jednou z takýchto základných a jasných usmernení aj k nášmu textu.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že si taký úžasný. Dokonalý Boh. Dokonalý človek zároveň. Dokonalá láska a Ten, čo nám dáva všetko: Slobodu od hriechu, Diabla a všetkého zla. Najmä toho, čo máme v sebe. Ďakujeme, že môžeme byť sluhami Tebe a nie hriechu. Amen.
Pieseň: ES 248
Autor: Daniel Dudáš


V utíšení a dôvere bude vaša sila. Izaiáš 30,15

A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť? Matúš 6,27


Izaiáš 32,11-18 :: Modlíme sa za: Podlužany (Po)