Zamyslenie na deň 4.6.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Filipským 2,1-4

1 Ak je teda nejaké napomenutie v Kristovi, ak je nejaké povzbudenie lásky, ak je nejaké spoločenstvo Ducha, ak je nejaký súcit a milosrdenstvo, 2 naplňte moju radosť: zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ, 3 nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba, 4 a nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných.


Každý človek si myslí, že je múdrejší a šikovnejší, ako ten druhý, že všetko vie lepšie. Oveľa ľahšie sa radí iným, ako sebe. Každý človek je však v Božích očiach jedinečný! Jeden vie lepšie to, iný niečo iné. Navzájom sa máme dopĺňať, máme byť ako jedno telo, jeden celok. Preto nás láska volá do spoločenstva. V prvom rade do spoločenstva s Bohom, lebo Jeho láska je k nám taká veľká, že dal za nás Seba samého. Takáto láska nám je daná nie preto, aby sme milovali seba, ale máme milovať jeden druhého a navzájom si slúžiť, pomáhať si. Ba až tak ďaleko máme zájsť, aby sme spolu boli jedna duša a jedna myseľ… Aby sme zmýšľali rovnako, konali rovnako, mali rovnaký cieľ, aby naše „JA“ bolo v úzadí. V zástupe ľudí kráčať v jednom rade, spoločne, ani sa nepredbiehať, ani nezaostávať, pomáhať si… Je to veľmi ťažké a náročné, ale cesta s Ježišom Kristom je to najkrajšie, a pritom najdrahšie, ale najmä to najcennejšie, čo každý môže pre seba urobiť a získať.
Modlitba: Najdobrotivejší Bože, Ty nás voláš do spoločenstva s Tebou i k vzájomnému spoločenstvu medzi nami a ďakujeme Ti, že sa v Ježišovej láske môžeme navzájom milovať a pomáhať si! Nuž, buď oslávený, Bože dobrotivý! Amen.
Pieseň: ES 567
Autor: Miroslava Balková


Hospodin bude bojovať za vás, vy buďte len ticho. 2.Mojžišova 14,14

Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval. Rímskym 8,37


1.Jána 4,1-6 :: Modlíme sa za: Pliešovce (Ho)