Zamyslenie na deň 5.5.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. nedeľa po Veľkej noci. Misericordias Domini
(Milosti Hospodinovej je plná zem. Žalm 33,5)
Kristus hovorí: Ja som dobrý pastier. Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. Ja im dávam večný život. Ján 10,11.27.28


Ján 10,11-16(27-30)

11 Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. 12 Nájomník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, (keď) vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk ich chytá a rozháňa; 13 nájomník uteká, pretože je nájomník, a nedbá o ovce. 14 Ja som dobrý pastier: poznám svoje a mňa poznajú moje, 15 ako ma pozná Otec, aj ja poznám Otca, a život kladiem za ovce. 16 Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím viesť, a počujú môj hlas, a bude jedno stádo a jeden pastier.
27 Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. 28 Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky. 29 Čo mi dal Otec, je väčšie ako všetko, a nikto to nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. 30 Ja a Otec sme jedno.


Ježiš – Dobrý Pastier. Nástenné maľby v katakombách sú dôkazom toho, že najstarším vyobrazením Pána Ježiša bol obraz Dobrého Pastiera. Pán Ježiš ako Dobrý Pastier s nasadením života hľadá každého. Záleží Mu na každej ovečke. Ako Dobrý Pastier zhromažďuje Svoje stádo. Pán Ježiš, ako Dobrý Pastier, nekráča za ovcami, neženie ich, ale vedie – kráča pred nimi a ovce Ho nasledujú – nie z donútenia, ale dobrovoľne. V krajinách Orientu možno sledovať, ako vedľa seba nocujú rôzne stáda rôznych majiteľov. Ráno však, keď príde pastier a zavolá na ovce, zdvihnú sa len tie, ktoré sú jeho. Hlas cudzieho pastiera ovce nenasledujú. – – Ježiš je Dobrý Pastier, ktorý pozná Svoje. No poznali sme Ho, ako svojho Dobrého Pastiera aj my? Nasledujeme Ho poslušne a ochotne? Lebo nezáleží na tom, koľko toho o Ňom viem, ale či som naozaj v Ježišovi spoznal svojho osobného Pastiera a Pána, Spasiteľa od Boha! Farizeji, ktorým boli Ježišove slová o Dobrom Pastierovi adresované, toho vedeli o Bohu veľa, a predsa Ho nepoznali a o nich neplatili Pánove slová: „Poznám Svoje a mňa poznajú moje.“ Poznali sme Ho naozaj – srdcom – a vstúpili sme s Ním do vzťahu lásky a dôvery?
Modlitba: Pane Ježišu, ďakujeme za Tvoju lásku, ktorá je cennejšia, než všetko, čo na svete máme! Prosíme, udržiavaj nás vo vzťahu s Tebou, nech to stojí čokoľvek, lebo je taký vzácny! Amen.
Pieseň: ES 512
Autor: Sidónia Horňanová


Hospodin hovoril s Mojžišom tvárou v tvár, ako sa človek rozpráva so svojím priateľom. 2.Mojžišova 33,11

I povedali si (učeníci): Či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril cestou a vysvetľoval Písma? Lukáš 24,32


1.Petra 2,21b-25 :: Žalm 23 :: Modlíme sa za: Združenie evanjelických duchovných