Zamyslenie na deň 5.3.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. nedeľa pôstna. INVOCAVIT (Bude ma vzývať a vyslyším ho. Žalm 91,15)
Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablove skutky. 1.Ján 3,8b


1.Mojžišova 3,1-19(20-24)

1 Had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene: Či naozaj riekol Boh: Nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu? 2 Žena odpovedala hadovi: Z ovocia rajských stromov smieme jesť, 3 ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh: Nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli! 4 Had však povedal žene: Vôbec nezomriete; 5 ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh; budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. 6 Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla; potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou; aj on jedol. 7 Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí; pospínali si teda figové lístie a urobili si zástery.

8 Keď začuli kroky Hospodina Boha, chodiaceho za podvečerného vánku po záhrade, skryl sa človek a jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. 9 Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: Kde si? 10 On odpovedal: Počul som Ťa v záhrade, bál som sa, lebo som nahý; i skryl som sa. 11 Nato Boh riekol: Kto ti oznámil, že si nahý? Nejedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? 12 Človek odpovedal: Žena, ktorú si mi dal, aby bola pri mne, dala mi zo stromu; i jedol som. 13 Nato riekol Hospodin Boh žene: Čo si to urobila? A žena odpovedala: Had ma podviedol; nuž jedla som.

14 Vtedy riekol Hospodin Boh hadovi: Pretože si to urobil, prekliaty budeš nad všetok dobytok i nad všetky poľné zvieratá. Po bruchu sa budeš plaziť a prach budeš hltať po všetky dni svojho života. 15 Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo; ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš pätu. 16 Žene riekol: Veľmi ti rozmnožím ťažoby v tvojom tehotenstve; v bolestiach budeš rodiť deti a budeš túžiť za svojím mužom, ale on bude vládnuť nad tebou. 17 A Adamovi riekol: Pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, čo som ti zakázal: Nebudeš jesť z neho! – pre teba bude pôda prekliata s námahou sa z nej budeš živiť. 18 Ba tŕnie a hložie bude ti rodiť a poľné byliny budeš jedávať. 19 V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš. 20 Adam nazval svoju ženu Evou, lebo ona sa stala matkou všetkých živých. 21 Hospodin Boh učinil Adamovi a jeho žene odevy z kože a zaodel ich. 22 Hospodin Boh však riekol: Hľa, človek je už ako jeden z nás, keďže pozná dobro i zlo. Aby však teraz nenačiahol ruku, aby nevzal a nejedol zo stromu života a aby nežil večne, 23 poslal ho Hospodin Boh von zo záhrady Éden obrábať pôdu, z ktorej bol vzatý. 24 Potom zahnal človeka a na východ od záhrady osadil cherubov s blýskavými plamennými mečmi, aby strážili cestu k stromu života.


Či to naozaj riekol Boh? Čím sa začína pokušenie? Spochybnením Božej reči, Božieho slova. Koľkokrát v mojom živote zaznela táto otázka?! Áno, nielen v duchu, ale aj nahlas. Či to naozaj riekol Boh? Naozaj to treba brať vážne? Naozaj treba ísť v pokore k odpusteniu? Naozaj mám prejaviť svoju vieru? Nestačí len zdanlivo, naoko? Naozaj? Iste, môžeš v toto nedeľné ráno povedať, povedzme: naozaj treba ísť na bohoslužby? Možno často podceňuješ diabla, je naozaj „najľstivejší“? Adam a Eva sa možno cítili v úplnom duchovnom bezpečí, ale neboli v bezpečí pred pokušením, keď sa im satan bude zaliečať – a keď bolo lákavé zmúdrieť. Dávid bol v úplnom bezpečí vo svojom paláci pred svojimi nepriateľmi, ale nebol v bezpečí pred pokúšajúcim diablom. – – Možno vo svojom živote dostaneš (alebo si už dostal) lákavé ponuky, ktoré ťa dokonca aj ocenia, povieš si: „konečne ma niekto ohodnotil!“ Neprijímaj rýchlo takéto ocenenie! Skús dnes a aj vždy dať to pod „mikroskop“ Božieho slova. Možno niekedy stačí aj rýchla „lupa“ Božieho slova a modlitby. Božia láska pripravila pre Adama a Evu záchranu v 15. verši, ale dôsledok ich pádu do hriechu zostal. Modli sa aj dnes za seba aj za svojich blízkych, aby si nespochybňoval Božie slovo! Aby sa Boží Syn prihováral za každého, aby sme víťazili v každom pokúšaní!
Autor: Ján Jančo
Pieseň: ES 636


Hľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodina, Pána – keď pošlem na zem hlad. Nie hlad po chlebe, ani smäd po vode, ale po počúvaní Hospodinových slov. Putovať budú od mora k moru, od severu k východu sa budú túlať, aby hľadali slovo Hospodinovo, ale ho nenájdu. Ámos 8,11-12

Šimon Peter povedal: Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš, a my sme uverili a poznali, že Ty si Kristus, ten Svätý Boží. Ján 6,68-69


Matúš 4,1-11 :: Židom 4,14-16 :: Žalm 6 :: MODLÍME SA ZA: Evanjelické gymnáziá