Zamyslenie na deň 4.3.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

JÁN 14,15-26

15  Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie.   16 A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky –   17 Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás.   18 Neopustím vás ako siroty, prídem k vám.   19 Ešte máličko, a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte; pretože ja žijem, aj vy budete žiť.   20 V ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi, a vy ste vo mne, ako ja som vo vás.   21 Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje, a kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec, aj ja ho budem milovať a vyjavím mu seba samého.   22 Povedal Mu Judáš, nie ten Iškariotský: Ako je to, Pane, že sa chceš vyjaviť nám, a nie svetu?   23 Ježiš mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho.   24 Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, ktorý ma poslal.   25 Toto som vám povedal, keď som bol s vami.   26 Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.


„Opakovanie je matkou múdrosti.“ Človek je tvor veľmi múdry, no na druhej strane i zábudlivý. A preto, ak chce vedieť čo najviac, musí si neraz i to, čo sa už raz naučil, viackrát zopakovať. Musí si to nanovo pripomínať, resp. musí mu to pripomenúť niekto iný. Túto skutočnosť si dobre uvedomuje aj Pán Ježiš. Svojich učeníkov pripravuje na novú situáciu, ktorá nastane po Jeho odchode z časnosti. Vie, že Jeho neprítomnosť musí byť nahradená prítomnosťou niekoho iného. Niekoho, kto im Ho bude stále nanovo pripomínať. Pán Ježiš učeníkom zasľubuje Ducha Svätého: „Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.“ Pripomínať Krista, ukazovať na Krista, vyučovať o Kristovi – to je jedna z dôležitých úloh Svätého Ducha. Čaká ťa náročný deň? Nezúfaj si, lebo Duch Svätý ti chce dnes pripomenúť, že vzkriesený Kristus s tebou bude všade, kamkoľvek pôjdeš. Mal si náročný deň? Nezúfaj si, lebo Duch Svätý ti chce dnes pripomenúť, že vzkriesený Kristus dá odpočinutie všetkým, ktorí sa namáhajú a sú preťažení. Máš pochybnosti o svojej viere? Nezúfaj si, lebo Duch Svätý ti chce dnes pripomenúť, že vzkriesený Kristus ťa v tomto duchovnom zápase nenechá samého. Duch Svätý ti aj dnes ukazuje na Krista, preto sa stíš a pozorne počúvaj, čo ti hovorí!
Autor: Tomáš Lipovský
Pieseň: ES 254


Veď jedine Ty poznáš srdce všetkých ľudských synov.  1.Kráľov 8,39

Ale náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a dal nám večné potešenie a dobrú nádej milosti, nech vám On sám potešuje srdcia a utvrdzuje ich v každom dobrom skutku a slove!                   2.Tesalonickým 2,16-17


MATÚŠ 10,34-39 :: MODLÍME SA ZA: BADÍN (ZV)