Zamyslenie na deň 4.9.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 13,10-17

10 Pristúpili k Nemu učeníci a povedali: Prečo im hovoríš v podobenstvách? 11 Odpovedal im: Pretože vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva nebeského, ale im nie je to dané. 12 Lebo tomu, kto má, bude dané a bude mať nadbytok; tomu však, kto nemá, bude odňaté aj to, čo má. 13 V podobenstvách im hovorím preto, že pozerajú, ale nevidia; a počúvajú, ale nepočujú ani nerozumejú. 14 A plní sa na nich proroctvo Izaiášovo: Ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť, a očami budete pozerať, ale nebudete vidieť. 15 Lebo otupelo srdce tomuto ľudu a ťažko počúvajú ušami, a zažmúrili oči, aby nevideli očami a nepočuli ušami a nechápali srdcom a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. 16 Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, a vaše uši, že počujú. 17 Lebo veru vám hovorím, že mnohí proroci a spravodliví žiadali si vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli, a počuť, čo vy počujete, ale nepočuli.


Záležitosti srdca. Rozmýšľaš niekedy nad tým, ako sa má tvoje srdce? Často cítime, ako sa má naše telo. Vieme, kedy je unavené, vnímame, keď je choré, alebo keď nemá dostatok vody. Tiež vieme odhadnúť, ako sa má náš mozog. Ráno sa cítime pripravení vyriešiť akýkoľvek problém, po obede by sme potrebovali chvíľočku pauzu – posedieť si, nad ničím nepremýšľať a večer sme už pripravení na spánok. Ale čo so srdcom? Ako sa má? Nie je práve zranené? Či je otvorené novým ľuďom a príležitostiam? Prekypuje láskou? Otupelo a nechce chápať? V našom dnešnom texte čítame, že pripravenosť, otvorenosť a tvarovateľnosť nášho srdca je nevyhnutná, keď chceme porozumieť Božiemu Slovu (v.14-15). Keď si každodenne sadáš, aby si si prečítal niečo z tejto knihy, či Biblie, kľúčové je to, aký postoj je v tvojom srdci. V Prísloviach 4,23 čítame: „So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život.“ – – Ježišove vyučovanie počúvalo mnoho ľudí. Niektorí boli pohoršení, iní zmätení, podaktorým sa zdala Jeho reč príliš tvrdá. No boli aj takí, ktorí vštepované Slovo prijímali s radosťou… To boli práve tí, ktorí spoznali, kým Ježiš je a ich srdce túžilo porozumieť Mu (v.16-17). – – Nech sa dnes má tvoje srdce akokoľvek, keď ho vložíš do Ježišových rúk a necháš k nemu prehovoriť Ducha Svätého, bude aj tvoje srdce na správnom mieste – pri prameni života…
Modlitba: Dávam Ti do rúk svoje srdce, Pane. Naplň ho. Formuj. Skypri, aj keď to bolí. Daj pokoj, lásku a radosť zo spravodlivosti. Daj mi túžbu tráviť čas s Tebou a s Tebou odpočívať. Amen.
Pieseň: ES 46
Autor: Denisa Harčárová


Čo sme počuli a poznáme, a naši otcovia nám o nich rozprávali, nezatajíme ich pred synmi. Žalm 78,3-4

Ani sviecu nazažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik, a svieti všetkým v dome. Matúš 5,15


Ján 8,3-11 :: Modlíme sa za: Švedlár (Ko)