Zamyslenie na deň 4.4.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 20,24-31

24 Tu však Tomáš, jeden z dvanástich, prímenom Dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. 25 Povedali mu teda ostatní učeníci: Videli sme Pána! Ale on im odpovedal: Ak neuvidím stopy klincov v Jeho rukách a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli, a ruku Mu nevložím do boku, vôbec neuverím. 26 Po ôsmich dňoch zase boli Jeho učeníci dnu; aj Tomáš bol s nimi. A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! 27 Potom hovorí Tomášovi: Daj sem prst a pozri sa na moje ruky; daj sem ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. 28 Tomáš mu povedal: Pán môj a Boh môj! 29 A Ježiš mu riekol: Pretože si ma videl, uveril si; blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili.

30 Ešte mnoho iných znamení učinil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú napísané v tejto knihe. 31 Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a – veriac – aby ste mali život v Jeho mene.


Tomáš v rovnováhe. O „neveriacom“ učeníkovi Tomášovi máme v Jánovom evanjeliu štyri záznamy. Dva pred vzkriesením Pána Ježiša a dva po ňom. Ako prvé, čo mi napadlo pri tejto biblickej štatistike, je – rovnováha. Tá je dôležitá vo všetkom! Musí byť úplne vo všetkých oblastiach. Mesiac na nebi „vyvažuje“ vesmír. Aby aj deň bol v rovnováhe, tak má noc. Človek k životu potrebuje fyzickú rovnováhu, preto má dve nohy. Všetky časti nášho vnútorného ucha zabezpečujú tento stav stability. Potrebujeme predovšetkým vnútornú, duchovnú rovnováhu a vyrovnanosť. Rovnováha je potrebná aj v našom vzťahu k Pánu Bohu. Do Veľkého piatku taký stav nebol. Bolo potrebných mnoho a mnoho obetí. Zomierajúci Kristus bol v takej telesnej pozícii na kríži, ako keď hľadáme rovnováhu idúc po úzkej lavičke cez potok. Po vzkriesení Pána sa do tejto rovnováhy dostal aj Tomáš svojím vyznaním: „Pán môj a Boh môj!“ Ak to takto aj Ty vyznávaš ústami a srdcom tomu veríš (R 10,9), si vo vnútornej rovnováhe. Veľmi ju potrebujeme v tomto nepokojnom svete. Máme nádej, že aj Veľká noc, ktorú sme slávili pred pár dňami, nám svojím aktuálnym posolstvom živého Božieho slova (Žid 4,12) k tomu napomôže.
Autor: Pavel Kušnír
Pieseň: ES 132


Lebo Ty si mi býval na pomoci a v tôni Tvojich krídel plesám. Žalm 63,8

Ktokoľvek sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho Ten, ktorý sa narodil z Boha, a ten Zlý sa ho ani nedotkne. 1.Jána 5,18


Ján 20,11-18 :: Modlíme sa za: Vrbové (Ba)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby