Zamyslenie na deň 3.3.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

JÁN 14,1-14

1  Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa!   2 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto,   3 a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja?   4 A cestu, kam idem, poznáte.   5 Povedal Mu Tomáš: Nevieme, Pane, kam ideš; ako by sme teda poznali cestu?   6 Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.   7 Keby ste ma poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca. Ale odteraz Ho už poznáte a videli ste Ho.   8 Povedal Mu Filip: Pane, ukáž nám Otca, a postačí nám to.   9 Ježiš mu riekol: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma, Filip? Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca?   10 Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky.   11 Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne; keď nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!   12 Veru, veru vám hovorím: Kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím, áno, ešte väčšie bude činiť, pretože ja idem k Otcovi,   13 a čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby Otec bol oslávený v Synovi.   14 Keď ma teda budete prosiť o niečo v mojom mene, ja (to) učiním.


Skrze Syna k Otcovi. Z roka na rok rastie záujem o poznávacie zájazdy, na ktorých ľudia veľa cestujú a veľa vidia. Niekedy však ani samotné pamiatky nezanechajú v človeku také dojmy a zážitky, ako samotná cesta na dané miesto. Česi zvyknú hovoriť: „I cesta je cíl.“ Vo všeobecnosti však platí, že nech by sme sa vybrali kamkoľvek, musíme poznať cestu. Cesta životom je neporovnateľne náročnejšia, ako nejaký výlet, či turistika. Ako prejsť životom a prísť do cieľa? Existuje nejaký návod ako to dokázať? V dnešnom texte Tomáš hovorí, že ako môže poznať cestu, keď ani nevie, kam Ježiš ide. Sami učeníci mali pri sebe Ježiša a špekulovali. Neuvedomovali si, že On je tou cestou – k Otcovi. Ježiš im preto zdôrazňuje: „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ Cieľ nášho života je jasný a tiež cesta, po ktorej sa k nebeskému Otcovi dostaneme. Nevymeňme Ježiša, tú správnu cestu, za iné, pochybné „cestičky“, ktoré nám núka svet! Tie nás do vytúženého cieľa nedostanú. Nie je nad čím špekulovať! Práve naopak, s dôverou a odovzdane kráčajme po tej správnej ceste v ústrety nebeskému Otcovi a On našu dôveru v Neho odmení každý deň.
Autor: Terézia Gabčanová
Pieseň: ES 456


Ja som, ktorý sľubujem spásu a mám moc zachraňovať.   Izaiáš 63,1

Zásluhou jedného ospravedlňujúceho skutku došlo k životodarnému ospravedlneniu všetkých ľudí.            Rímskym 5,18


MATÚŠ 19,16-26 :: MODLÍME SA ZA: BAĎAN (HO)