Zamyslenie na deň 4.2.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Nedeľa po Deviatniku. Sexagesima
Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia. Židom 3,15


2.Korintským (11,18.23b-30) 12,1-10

1 Ak sa treba chváliť – hoci to nič neprospeje – prídem k videniam a zjaveniam Pánovým. 2 Poznám človeka v Kristovi, ktorý pred štrnástimi rokmi – či to bolo v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie – uchvátený bol až do tretieho neba. 3 A poznám toho istého človeka – či to bolo v tele, či mimo tela, neviem, Boh vie – 4 že uchvátený bol do raja a počul nevysloviteľné reči, ktoré človek nesmie ani vysloviť. 5 Týmto sa teda budem chváliť, sám sebou sa však nebudem chváliť, ak len nie slabosťami. 6 Veď ak sa budem chcieť chváliť, nebudem nerozumný, lebo budem hovoriť pravdu. Uskromňujem sa však, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako čo vidí, alebo počuje odo mňa, 7 a aj pre neobyčajnosť zjavení. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný osteň do tela, anjel-satan, deptať ma, aby som sa nepovyšoval. 8 Tri razy som prosil Pána, aby ho odstránil odo mňa, 9 ale riekol mi: Dosť máš na mojej milosti; lebo (moja) moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova. 10 Preto mám zaľúbenie v slabostiach, pohaneniach, súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista; lebo práve keď som slabý, som mocný.


O posilňovaní v slabosti. Apoštol Pavol píše do Korintu cirkevnému zboru, ktorý sám založil. V prvom liste reagoval na mnohé tamojšie problémy, neskôr zbor opäť navštívil. Vtedy ho napadla skupina židovsko-kresťanských misionárov, aby ho znevažovali. Tvrdili, že nie je skutočným apoštolom. Že v listoch síce používa tvrdé a prísne slová, ale v osobnom styku je jeho reč bezvýznamná. Nedisponoval odporúčacími listami iných apoštolov, ani udivujúcimi charizmami. Tiež mu vyčítali, že sa nedal finančne podporovať cirkevným zborom, ale na živobytie si zarábal sám. Pavol sa bránil tým, že zo svojho života uviedol dve mimoriadne udalosti. Bol uchvátený až do tretieho neba, do raja, a počul nevysloviteľné reči, ale takáto chvála nič neprospeje. Viac prospeje hovorenie pravdy a priznanie sa k vlastným slabostiam. – – Pána Boha nepotrebujú zdraví a mocní, ale chorí a slabí a takými sme pred Bohom všetci. V cirkvi majú panovať iné pravidlá, než právo silnejšieho. Cirkev má byť miestom, kde slabosť nie je hanbou, kde platí solidarita, a kde majú miesto všetci, bez ohľadu na to, či sú navonok silní alebo slabí. Základ cirkvi tvorí Božia sila, nie sila človeka. Božia moc vedie k vytúženému cieľu aj ľudskú slabosť.
Autor: Ján Bunčák
Pieseň: ES 496


Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš. Izaiáš 40,1

Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Lukáš 19,10


Lukáš 8,4-8(9-15) :: Židom 4,12-13 :: Žalm 119,81-88 :: Modlíme sa za: Vydavateľstvo ViViT

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby