Zamyslenie na deň 4.11.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Jób 5,17-27

17 Aký blahoslavený je človek, ktorého Boh karhá! Nuž nepohŕdaj výchovou Všemohúceho, 18 lebo on pôsobí bolesť, ale aj obväzuje, zraňuje, ale jeho ruky aj liečia. 19 Zo šiestich úzkostí ťa vyslobodí, v siedmich sa ťa nedotkne zlé. 20 V čase hladu ťa vykúpi zo smrti a v čase vojny z moci meča. 21 Budeš skrytý pred bičom jazyka a nebudeš sa báť násilia, že príde. 22 Vysmeješ sa násiliu i hladomoru. Ani divej zveri sa neboj, 23 veď máš zmluvu s kameňmi na poli a poľná zver uzavrela s tebou mier. 24 Budeš vedieť, že tvoj stan je bezpečný, a keď preveríš svoj príbytok, nič mu nebude chýbať. 25 Presvedčíš sa, že máš množstvo detí a tvojho potomstva je sťa trávy na poli. 26 K svojmu hrobu dôjdeš v zrelom veku, ako keď sa zvážajú snopy v pravý čas. 27 Nuž takto to je, prebádali sme to a je to tak. Načúvaj, aj ty si to uvedom!“


Choď k Bohu – vyznaj hriech a On ti odpustí! Niekedy zvykneme dávať druhým ľuďom vynikajúce rady, ale potom zistíme, že im neboli užitočné. Najprv by sme mali situáciu toho druhého pochopiť, vžiť sa do nej a až potom mu radiť, samozrejme, s tým najlepším úmyslom. – – Čo je zmyslom trestania? Pomôže nám rásť vo viere a viac sa blížiť k Bohu, k úteku od hriechu. Pravdu má múdre ľudové príslovie: „Nie je ruža bez tŕnia, ani život bez trápenia.“ Takouto cestou – posiatou tŕním, bolesťou, utrpením – kráčal náš drahý Spasiteľ, Pán Ježiš Kristus, aby sme Ho nasledovali. Všade, na každej ceste, nielen na ceste k sláve a radosti, ale aj na ceste plnej bolesti a utrpenia. To je Ježišovo náboženstvo. To je Jeho kázeň: „Kto mi chce slúžiť, nech Ma nasleduje!“ Preto pred utrpením neutekajme, neľakajme sa ho, nevzpierajme sa mu! Myslime na Krista a vedzme, že utrpenie je cesta k životu večnému a formuje náš charakter aj pre život časný. Nepohŕdajme Božou výchovou, pamätajme, že sme v Jeho škole! On je ten najlepší Učiteľ a aj keď nás občas pokarhá, či napomenie, ba nechá i trpieť, aj obviaže rany a uzdraví, požehná, neopustí, zachráni, odpustí. Preto: „Daj na Hospodinove slová a uvidíš sám!“

Modlitba: Pane Bože, nebeský Otče, ďakujeme Ti, že utrpenie je oheň, ktorý používaš, aby si nás očistil od hriechov a posilnil v nesení utrpenia. Amen.
Pieseň: ES 517
Autor: Mária Juhásová


Ako keď niekoho potešuje matka, tak vás ja budem potešovať. Izaiáš 66,13

Proste teda a dostanete, aby vaša radosť bola úplná! Ján 16,24


2.Timoteovi 2,1-5(6) :: Modlíme sa za: Vysoké Tatry (TaS)

One thought on “Zamyslenie na deň 4.11.2023

  1. Táto stránka má úžasný obsah.Dovolte mi poďakovať sa každému,kto sa podieľa na obsahu jednotlivých zamyslení. Majú vysokú výpovednú hodnotu,hoci sú stručné.V tom tkvie majstrovstvo ich prispievateľov.S úctou,Martin

Comments are closed.