Zamyslenie na deň 3.11.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Jób 4,1-21

1 Nato Elifaz z Temánu odpovedal takto: 2 „Znesieš pokus o príhovor? Neunaví ťa to? Kto by sa však dokázal zdržať slov? 3 Veď ty si mnohých poúčal a slabé ruky si posilňoval. 4 Tvoje slová stavali na nohy toho, kto sa potkol a podlamujúce sa kolená si upevňoval. 5 Nuž a teraz, keď to prišlo na teba, si netrpezlivý, dotklo sa ťa to a si vyľakaný. 6 Či ti tvoja zbožnosť nie je istotou a bezúhonnosť tvojich ciest nádejou? 7 Len sa rozpomeň, či niekto nevinný zahynul, a kde boli úprimní ľudia vykynožení? 8 Ako to ja vidím: tí, čo orú neprávosť a sejú trápenie, ich aj žnú. 9 Zhynú od Božieho dychu a vietor jeho hnevu s nimi skoncuje. 10 Levica reve, počuť leví hlas, ale zuby levíčat sú vylámané. 11 Starý lev hynie bez koristi a mláďatá levice sa rozutekali. 12 No ku mne sa prikradlo slovo a moje ucho zachytilo jeho šepot. 13 Pri dumaní o nočných videniach, keď padá na ľudí hlboký spánok, 14 pochytili ma strach a triaška a naplnili hrôzou všetky moje kosti. 15 Nejaký duch prešiel predo mnou, až sa mi chlpy na tele zježili. 16 Zastal, ale nepoznal som jeho zjav, podobu som mal pred očami. Bolo ticho, keď som začul hlas: 17 ‚Môže byť smrteľník spravodlivejší ako Boh a muž čistejší ako jeho Tvorca?‘ 18 Keď sa ani na svojich sluhov nespolieha a svojich anjelov obviňuje z omylu, 19 o čo skôr tých, čo bývajú v domoch z hliny a základy majú v prachu. Rýchlejšie ako mole ich vykántria, 20 bití sú od rána do večera, pre ľahostajnosť zahynú naveky! 21 Vari nie je vytrhnutý ich stanový kolík? Zomierajú, ale bez múdrosti.


Utrpenie – je jedným z vážnych a ťažkých problémov, ktorými sa oddávna zaoberá ľudský duch a ktorý aj nám dnes ostáva záhadou. Utrpenie je pre človeka údelom najmä vtedy, keď nemá pocit viny, a preto sa pýta: „Bože, prečo si to na mňa dopustil? Prečo musím trpieť ja, a nie niekto iný? Veď som sa v ničom neprehrešil.“ Človek utrpenie nemá rád, a predsa dolieha viac-menej na každého. Preto musí byť každý z nás načistom, ako máme utrpenie chápať. Poznáme veľkého trpiteľa Jóba, ktorý utrpenie považoval za Božie navštívenie. Nechápe však príčinu. Jeho priatelia boli presvedčení, že Jób si svoje utrpenie zavinil sám. Najväčšou skúškou pre Jóba však nebola bolesť alebo strata, bola ňou neschopnosť porozumieť, prečo na neho Boh utrpenie dopustil. Tu vidíme, že ani ľuďom, ktorí milujú Boha, sa ťažkosti a skúšky nevyhýbajú. „Milujúcim Boha, všetky veci slúžia na dobro…“ Aj keď niekedy nechápeme úplne, prečo zažívame nejakú bolesť, takáto skúsenosť nás môže priviesť k novému vzťahu k Bohu. Utrpenie nás môže zoceliť do takej miery, že sa nebudeme pýtať „prečo“, ale „načo“ mi má toto utrpenie poslúžiť a prosiť Boha o silu, aby sme ho dokázali zniesť. Jób bol zavalený utrpením, jeho priatelia ho však nepotešovali, ale odsudzovali. Nikdy sa k tomu neznížme, ale radšej sa navzájom potešujme a povzbudzujme!

Modlitba: Bože a Otče náš, vďaka Ti, že nás cez mnohé trápenia učíš, čo sa inak naučiť nedokážeme a že v tom najhlbšom utrpení pre nás pramení to najväčšie dobro. Amen.
Pieseň: ES 509
Autor: Mária Juhásová


Hľadajte Hospodina, všetci pokorní zeme, vy, čo konáte podľa Jeho práva. Hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru! Sofoniáš 2,3

Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte si milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť. Kolosenským 3,12


Lukáš 22,49-53 :: Modlíme sa za: Východná (LOS)