Zamyslenie na deň 4.10.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 20,29-34

29 Keď vychádzali z Jericha, nasledoval Ho veľký zástup. 30 A hľa, dvaja slepí sedeli pri ceste, a keď počuli, že Ježiš ide tadiaľ, skríkli: Pane, Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami! 31 Zástup im však dohováral, aby zamĺkli, ale oni tým väčšmi kričali: Pane, Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami;

32 I zastal Ježiš, zavolal ich a riekol: Čo chcete, aby som vám urobil? 33 Povedali Mu: Pane, nech sa nám otvoria oči. 34 I zľutoval sa Ježiš, dotkol sa im očí a hneď videli a nasledovali Ho.


Čo chceš, aby ti Ježiš urobil? „Teraz sa to nehodí!“, „Nerušte túto chvíľu!“, „Teraz buďte ticho!“, „Čakajte, ste v poradí!“… Možno poznáte takéto situácie. (Neradi počúvame krik detí vo chvíli, keď sa kňaz modlí.) Ježiš nastúpil na Svoju poslednú cestu do Jeruzalema. On sa možno sústredí a za Ním vzrušený ľud je v akomsi očakávaní. A túto chvíľu rušia dvaja nevhodne kričiaci slepci pri ceste. Zástup sa ich snaží umlčať podobne, ako učeníci matky, ktoré dávali svoje deti požehnať Ježišovi. „Buďte ticho, teraz sa to nehodí!“ Vari Ježiš už dosť nepomohol? A Ježišova reakcia? Na pomoc od Neho je vždy čas. Počuje hlas slepcov a zastavuje sa pri nich: „Čo chcete, aby som vám urobil?“ Slepci Mu povedali o svojej najväčšej núdzi a Ježiš ich uzdravil jediným dotykom… Keby sa Ježiš spýtal teba: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Aká by bola tvoja odpoveď? Čo je tvoja prvá a najväčšia núdza? Na čo stále myslíš? Čo ťa trápi? Pre Ježiša neexistuje „nemôžem“… On ťa vypočuje kedykoľvek. Je tu! A ty si pre Neho najdôležitejší. Jediným dotykom uzdraví telo i dušu. Veríš tomu?
Modlitba: Oslavujeme Ťa, Pane Ježišu, za Tvoju lásku. Ďakujeme, že sa nesústreďuješ hlavne na obrady, ale na trpiacich. Odpusť, že často vnímame cirkev naopak než Ty. Uzdravuj cez nás. Amen.
Pieseň: ES 248
Autor: Zuzka Šofranková


Hospodine, len Ty môžeš pomôcť v boji medzi silným a bezmocným. 2.Kronická 14,10

Pavol píše: Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova. 2.Korintským 12,9


Skutky apoštolov 27,16-25 :: Modlíme sa za: Východná (Lo)