Zamyslenie na deň 4.1.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 1,26-2,4a

26 Potom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. 27 Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril. 28 Potom ich Boh požehnal a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem; podmaňte si ju a panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi! 29 Potom riekol Boh: Ajhľa, dal som vám všetky semenoplodné byliny, ktoré sú na celej zemi, a všetky stromy, na ktorých je ovocie s ich semenom; to vám bude za pokrm. 30 No všetkým zvieratám zeme, všetkému nebeskému vtáctvu, a vôbec všetkému, čo sa hýbe na zemi a má v sebe dych života, budú potravou všetky zelené byliny! I stalo sa tak. 31 A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A bol večer a bolo ráno: šiesty deň.

2:1 Tak boli dokončené nebesá i zem a všetky ich voje. 2 Na siedmy deň Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal; na siedmy deň si odpočinul od všetkého diela, ktoré vykonal. 3 Nato Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého diela, ktoré stvorením začal konať. 4 Tak vznikli nebesá a zem, keď boli stvorené.


Boh nám dôveruje a v našich rukách je úloha poukázať na Jeho dielo. Idete si urobiť raňajky a rozlejete džús, v práci zabudnete na dôležitú úlohu, doma sa deti znova pohádajú, kopí sa vám práca v záhrade a okolo domu? A nám zveril Boh do správy celú Zem? Zvláštne rozhodnutie. Máme si ju podmaniť, vládnuť jej, mať ju pod kontrolou. Nevidel Boh azda, ako vieme veci pokaziť? Ako sebecky sa dokážeme správať a že nás často porazí naše vlastné ego? Keď sa obzrieme, zdá sa, že sme svoju úlohu nezvládli. Nielen svet, ale ani naše najbližšie okolie nevyzerá ako rajská záhrada. Veríme však, že Boh nerobí chyby. Jeho plán sa nerobil naslepo, ani spôsobom „pokus – omyl“. Boh s nami uzavrel vzťah dôvery. Dal nám úlohy – aj napriek tomu, že vedel, že budeme zlyhávať. Dôveruje človeku, že sa bude učiť a s prosbou o pomoc sa k Nemu obráti. On je autorom tohto plánu, no vždy platí, že ho zveril do našich rúk. Dnešný deň je jeho súčasťou. Každému z nás je zverené, aby sme spravovali, čo Boh stvoril a vložil do našich životov. Dôveruje nám. Urobme teda všetko pre to, aby sme boli dobrými správcami a aby naša práca bola dôkazom Jeho skvelého plánu. Pane Bože, odpusť, že zlyhávame v úlohe, ktorou si nás poveril! Veď nás Svojím Duchom lásky, aby sme spravovali svet správne a nemrhali na zábavu dôležité zdroje! Amen
Autor: Peter Podlesný
Pieseň: ES 238


Očakávali ste mnoho, a je z toho málo; keď ste to doviezli domov, ja som to odfúkol. Prečo? hovorí Hospodin mocností. Pre môj dom, ktorý je v troskách; ale každému z vás ide len o jeho dom. Aggeus 1,9

Nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcni, slúžte Pánovi. Rímskym 12,11


1.Mojžišova 21,1-7 :: Modlíme sa za: Gbelce (Dn)