Zamyslenie na deň 3.1.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 1,14-25

14 Potom riekol Boh: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci a nech budú znameniami na určovanie období, dní a rokov.15 Nech budú svetlami na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem! I stalo sa tak. 16 Boh učinil dve veľké svetlá: väčšie svetlo, aby vládlo nad dňom, a menšie svetlo, aby vládlo nad nocou; a aj hviezdy. 17 Boh ich umiestnil na nebeskú oblohu, aby osvetľovali zem, 18 aby vládli nad dňom aj nocou a aby oddeľovali svetlo od tmy. A Boh videl, že to bolo dobré. 19 A bol večer a bolo ráno: štvrtý deň. 20 Potom riekol Boh: Nech sa vody víria pohybom živých tvorov a vtáctvo nech poletuje ponad zem na nebeskej oblohe. 21 Vtedy stvoril Boh veľké morské zvieratá a všetky živé tvory rozličného druhu, čo sa hýbu a ktorými sa víria vody; aj všetko okrídlené vtáctvo podľa jeho druhov. A Boh videl, že to bolo dobré. 22 I požehnal ich Boh hovoriac: Ploďte a množte sa a naplňte morské vody. I vtáctvo nech sa rozmnoží na zemi. 23 A bol večer a bolo ráno: piaty deň. 24 Potom riekol Boh: Nech zem vydá živé tvory rozličného druhu: dobytok, plazy a poľnú zver rozličného druhu! I stalo sa tak. 25 Boh učinil rozličné druhy poľnej zveri, rozličné druhy dobytka a všetky plazy rozličných druhov. A Boh videl, že to bolo dobré.


Nech vidím. Tak, ako plynuli jednotlivé dni, Pán Boh činil veľké veci. Každé stvorenie má svoje miesto i poverenie. Pán Boh je kreatívny: Nespočetné milióny rastlín, kvetov, listov, rôzne druhy živočíchov, vtákov, rýb a morských tvorov! Každá z oblastí stvorenstva má dnes svoje vedecké špecializované odbory. Skúmame, robíme evidenciu, popisujeme a žasneme. Pre veriaceho človeka je to svedectvo o úžasnom Stvoriteľovi. No je stále veľa ľudí, ktorí v prírode vidia iba vývoj a zákonitosti a žasnú nad rozmanitosťou, užitočnosťou a kolobehom života. Skúmajú procesy v bunkách, v genetických reťazcoch. Sú vo svojich tvrdeniach múdri, a predsa sú slepí. Nevidia Tvorcu. Vidia stvorenie, ale nevidia Stvoriteľa. Keď istý slepý človek stál pred Pánom Ježišom, vyslovil prosbu: „Pane, nech vidím!“ A Pán Ježiš mu otvoril oči a on videl. Tak potrebujeme formulovať aj my svoju modlitbu k Bohu: „Pane, nech vidím!“ Tak sa modlievajme za svojich neveriacich priateľov! „Pane, nech vidia!“ Tak, ako nám, aj im sa môže otvoriť duchovný zrak. Od chvíle, keď sa to stalo v mojom živote, vidím Božie konanie tam, kde som bol dovtedy slepý. Pane Ježišu, ďakujeme, že oživuješ ducha, že ho uzdravuješ a dávaš mu vidieť Tvoje dielo! Prosíme, čiň tak s nami, aj s našimi blízkymi! Amen.
Autor: Samuel Linkesch
Pieseň: ES 229


On chráni duše svojich zbožných a vytrhuje ich z ruky bezbožníkov. Žalm 97,10

Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ! 1.Petra 5,10


2.Mojžišova 2,1-10 :: Modlíme sa za: Galanta (Ba)