Zamyslenie na deň 31.8.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Jána 5,13-21

„13 Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život. 14 A toto je dôvera, ktorú máme v Ňom, lebo o čokoľvek prosíme podľa Jeho vôle, počuje nás. 15 A keď vieme, že nás počuje, o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že nám splnil prosby, ktorými sme Ho prosili. 16 Keď niekto vidí, že sa brat dopúšťa hriechu, ktorý nevedie k smrti, nech prosí, a (Boh) mu dá život, (totiž) tým, ktorých hriech nevedie k smrti. Je hriech, ktorý vedie k smrti; o takom nehovorím, aby brat zaň prosil. 17 Každá neprávosť je hriechom, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti. 18 Vieme, že ktokoľvek sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho Ten, ktorý sa narodil z Boha, a ten Zlý sa ho ani nedotkne. 19 Vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci toho Zlého. 20 Avšak vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám rozum, aby sme poznali toho Pravého; a my sme v tom Pravom, v Jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život. 21  Deti, chráňte sa modiel!“


Dostal si najúžasnejší dar! Niekedy sa cítiš menejcenný? Všetci okolo teba sa zdajú byť šikovnejší, krajší, úžasnejší? Božie Slovo však hovorí, že práve ty si od Pána dostal fantastický dar. Je vzácnejší ako Porsche či IPhone. Je ním modlitba. V 14. a 15. verši sa píše, že máš takú výsadu, že tvoju modlitbu vypočuje samotný Boh! Ak si Pána Ježiša prijal do svojho srdca ako svojho osobného Spasiteľa, máš večný život (verš 13). A spolu s modlitbou máš tú najlepšiu výbavu na to, aby si mohol pre večnosť zachraňovať iných. Svojich priateľov, rodinu. Ale i brata alebo sestru v zbore, ak majú zložité obdobie a možno sa rozhodli zatvoriť si pred Bohom uši. Tvoja modlitba ich môže zastaviť pred tým, aby si nerozbili život na márne kúsky. Môže pomôcť tvojim rodičom, ktorým sa rozpadáva manželstvo. Môže dať nádej tvojmu kamarátovi, ktorý si nevie rady s alkoholom či drogami. Modlitba je naozaj úžasná. Rieši, posúva, otvára dvere i srdcia ľudí. Potrebuješ len veriť a dôverovať Bohu. On túži, aby si sa s Ním rozprával. Chce počuť z tvojich úst, že ti záleží na veciach a ľuďoch. Daj Mu šancu konať a rozprávaj sa s Ním!
Autor: Ladislav Ontko
Pieseň: ES 565


Vtedy zavolal Hospodin na Samuela, a ten odpovedal: Tu som! 1.Samuelova 3,4

Ježiš uvidel Jakuba, syna Zebedeovho, a jeho brata Jána; aj tí opravovali na lodi siete. Hneď ich zavolal a oni šli za Ním. Marek 1,19.20


Jakub 2,5-13 :: Modlíme sa za: Komárno (Dn)