Zamyslenie na deň 1.9.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

SEPTEMBER
Heslo mesiaca: Boh všetko krásne učinil vo Svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc, len aby človek nevystihol od počiatku až do konca dielo, ktoré Boh vykonal. Kazateľ 3,11


 2.Ján 1-13

1 (Ja) starší – vyvolenej Kýrii a jej deťom, ktorých nielen ja, ale aj všetci, ktorí poznali pravdu, opravdivo milujeme, 2 a to pre pravdu, čo zostáva v nás a s nami bude naveky. 3 Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a od Ježiša Krista, Otcovho Syna, buď s nami v pravde a láske! 4 Veľmi som sa zaradoval, že som medzi tvojimi deťmi našiel také, čo chodia v pravde, ako sme prijali prikázanie od Otca. 5 A teraz, Kýria, nie ako by som ti písal nové prikázanie, ale to, čo sme mali od počiatku, prosím ťa: milujme sa vospolok! 6 A to je láska, aby sme chodili podľa Jeho prikázaní. A to je prikázanie, ako ste počuli od počiatku, aby ste chodili v ňom. 7 Lebo mnohí zvodcovia vyšli do sveta, ktorí nevyznávajú Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele; to sú ten zvodca a antikrist. 8 Majte sa na pozore, aby ste nestratili, na čom sme pracovali, ale aby ste dostali úplnú odmenu. 9 Ktokoľvek zachádza ďalej a nezostáva v učení Kristovom, nemá Boha; kto zostáva v učení, ten má aj Otca aj Syna. 10 Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijmite ho do domu, ani ho nepozdravujte;
11 lebo kto ho pozdravuje, podieľa sa na jeho zlých skutkoch. 12 Mnoho by som vám mal písať, ale nechcel som to (urobiť) na papieri a černidlom, no dúfam, že prídem k vám a pohovoríme si tvárou v tvár, aby naša radosť bola úplná. 13 Pozdravujú ťa deti tvojej vyvolenej sestry. Amen.


Prečo dnes v cirkvi nefunguje láska? Všade okolo nás je mnoho paradoxov. Na facebooku máme stovky priateľov, no napriek tomu sa cítime sami. Máme mobily, skype, viber, no niekedy sa nemáme s kým a o čom porozprávať. Máme dopravné prostriedky, ktoré nás šialenou rýchlosťou dopravujú z miesta na miesto, a napriek tomu sme si mnohokrát v rodinách, v školách, v práci neskutočne vzdialení. Jedným z takýchto paradoxov je aj cirkev. Mala by byť miestom lásky a porozumenia. No mnohokrát v nej cítime chlad, neporozumenie a opustenosť. Iste si už rozmýšľal nad tým, prečo to tak je. Dnešný text nám na to dáva odpoveď. Apoštol Ján odhaľuje tajomstvo – jeden zo základných princípov vzťahov v cirkvi. Už v prvom verši hovorí o opravdivej láske. No jej základom nie sú vzájomné ľudské sympatie, ale PRAVDA, „čo zostáva v nás a s nami bude naveky“. Tá pravda je Boh a náš vzťah s Ním. Každodenné nasledovanie, modlitba a Božie Slovo v našich rukách. Ak teda vzťah s Bohom nemáme, nedokážeme naplno milovať. Cirkev bude fungovať len vtedy, ak v nej budú aktívne žiť a slúžiť ľudia, ktorí dennodenne kráčajú s dôverou za Pánom Ježišom s čistým a radostným srdcom. Ak teda brat, sestra, túžiš, aby aj v tvojom spoločenstve zavládla skutočná láska, miluj Pána Ježiša a povzbudzuj k tomu ľudí okolo! On ti dá skutočnú lásku, ktorou bude cez teba meniť Svoje spoločenstvo.
Autor: Ladislav Ontko
Pieseň: ES 633


Cudzinca neutláčaj, lebo vy sami poznáte duševné rozpoloženie cudzinca, veď ste boli cudzincami v Egypte. 2.Mojžišova 23,9

Vstal teda Jozef v noci, vzal dieťatko a Jeho matku, odišiel do Egypta. Matúš 2,14


Júda 1.2.20-25 :: Modlíme sa za: Kostolné (My)