Zamyslenie na deň 31.5.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 24,29-49

29 Rebeka mala brata, menom Lábán, a Lábán vybehol ku mužovi pri prameni. 30 Keď videl krúžok a náramky sestre na rukách, a keď počul slová svojej sestry Rebeky: Tak mi hovoril ten muž, – prišiel k mužovi, ktorý ešte vždy stál pri ťavách nad prameňom, 31 a povedal mu: Vojdi, požehnaný Hospodinov, prečo stojíš vonku? Veď som pripravil dom i miesto pre ťavy. 32 Vtedy muž vošiel do domu; Lábán odsedlal ťavy a dal im slamu a krm, jemu i mužom, ktorí boli s ním, dal vodu na umytie nôh. 33 Keď mu dali jesť, povedal: Nebudem jesť, kým nepoviem svoje poslanie. A oni povedali: Hovor! 34 Potom rozprával: Som sluha Abrahámov. 35 Hospodin veľmi požehnal môjho pána, tak že sa vzmohol; dal mu ovce i dobytok, striebro, zlato, sluhov i služobnice, ťavy i oslov. 36 Sára, žena môjho pána, porodila môjmu pánovi v jeho starobe syna a on mu dal všetko, čo mal. 37 Ale mňa môj pán zaviazal prísahou takto: Neber pre môjho syna ženu z dcér Kanaáncov, v krajine ktorých bývam, 38 ale choď do môjho otcovského domu, k mojej rodine, a vyber ženu pre môjho syna. 39 Keď som môjmu pánovi povedal: Možno tá žena nebude chcieť ísť so mnou, 40 on mi odvetil: Hospodin, pod dohľadom ktorého žijem, pošle s tebou svojho anjela a urobí ti cestu šťastnou, aby si mohol pre môjho syna vybrať ženu z mojej rodiny a z môjho otcovského domu. 41 Budeš však od mne danej prísahy oslobodený, ak prídeš k mojej rodine a nedajú ti ju; tak budeš oslobodený od prísahy mne danej. 42 Keď som dnes prišiel k prameňu, povedal som: Hospodine, Bože môjho pána Abraháma, ak mi chceš cestu, ktorú konám, urobiť šťastnou, 43 ajhľa, stojím pri prameni vody, nech deva, ktorá vyjde naberať vodu a ktorej poviem: Daj sa mi napiť trochu vody zo svojho džbána, – 44 mi povie: Napi sa a naberiem aj tvojim ťavám; nech ona bude tou ženou, ktorú Hospodin určil synovi môjho pána. 45 A ešte som ani nedohovoril, keď s džbánom na pleci prichádzala Rebeka a zostúpila k prameňu. Keď nabrala, povedal som jej: Daj sa mi napiť! 46 Nato rýchlo spustila džbán z pleca a povedala: Napi sa, ba aj ťavy ti napojím. Napil som sa a ona napojila aj ťavy. 47 Vtedy som sa jej takto opýtal: Čia si ty dcéra? A ona odpovedala: Som dcéra Náchórovho syna Betúéla, ktorého mu porodila Milká. Nato som jej dal zlatý krúžok do nosa a náramky na ruky. 48 Padol som na kolená, sklonil som sa pred Hospodinom a dobrorečil som Bohu Abraháma, môjho pána, Hospodinovi, ktorý ma viedol po správnej ceste, aby som dcéru príbuzného môjho pána vzal pre jeho syna. 49 A teraz, ak chcete môjmu pánovi preukázať láskavosť a vernosť, povedzte mi to; ak však nie, povedzte mi to tiež, a ja sa obrátim napravo alebo naľavo.


Poznávanie Božej vôle a znamenia Božej priazne. Niekto kráča životom len tak, zo dňa na deň, bez hlbšieho zamyslenia, či je jeho cesta správna a kde skončí. Múdry človek však myslí aj na budúcnosť a robí všetko pre to, aby sa jeho rozhodovanie, správanie a konanie zhodovalo s Božou svätou vôľou, aby svoj život prežil nielen podľa svojich predstáv, ale aj v súlade s Božím plánom. Vie, že len tak bude jeho život vydarený a požehnaný. – – Eliezerovi veľmi záleží na tom, aby splnil vôľu svojho pána a vybral pre Izáka „vhodnú“ manželku. Preto Boha žiada o znamenia. Pán Boh sa k nemu priznáva a pre jeho vieru i vernosť Abraháma korunuje jeho cestu úspechom. Z vďačnosti „padol na kolená, sklonil sa pred Hospodinom, ktorý ho viedol po správnej ceste“. – – Záleží na tom, či plním vôľu svojho Pána? Potrebujem znamenia pre svoje rozhodovania? Pán Ježiš na jednom mieste kritizuje farizejov, ktorí si žiadajú znamenia Jeho mesiášstva: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, ale nedostane sa mu“ (Mt 12,39). Mojím znamením je kríž a život Pána Ježiša Krista, Písmo Sväté a Božie odpovede na moje volanie, ktoré mi dáva poznať Duch Boží. Každý deň prináša nekonečné množstvo znamení o Jeho láske, dobrote a požehnaní pre moju životnú cestu a ja za to pred Ním denne padám na kolená.

Modlitba: Dobrotivý Nebeský Otče, chválim Ťa, že ma vedieš Svojou svätou vôľou a Duchom Svätým k životu, ktorý by bol milý Tebe Samému a mne je pre časné i večné dobro. Ďakujem Ti za Slovo, ktoré je „sviecou mojim nohám a svetlom mojim chodníkom“. Ďakujem Ti za Tvoju lásku a milosť, ktorú môžem každý deň spoznávať. Amen.
Pieseň: ES 313
Autor: Danica Hudecová


Môj nárek si zmenil na tanec. Vyzliekol si mi smútočný šat a odel si ma radosťou. Žalmy 30,12

Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého. Rímskym 15,13


Skutky apoštolov 8,(9-11)12-25 :: Modlíme sa za: Michalovce (ŠZS)