Zamyslenie na deň 31.5.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Filipským 1,1-11

1 Pavel a Timoteos, služobníci Krista Ježiša, všetkým svätým v Kristovi Ježišovi vo Filipis, aj biskupom a diakonom. 2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista. 3 Pri každej rozpomienke na vás, 4 vždy, v každej svojej modlitbe, keď sa s radosťou modlím za vás všetkých, ďakujem svojmu Bohu, 5 že máte účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz. 6 A som presvedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša. 7 Ako aj právom môžem takto zmýšľať o všetkých vás. Veď aj keď som v putách, aj keď obraňujem a utvrdzujem evanjelium, nosím vás v srdci všetkých, ktorí ste spolu so mnou účastní milosti. 8 Lebo Boh mi je svedok, ako túžim po vás všetkých láskou Ježiša Krista. 9 A za to sa modlím, aby sa vaša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti, 10 aby ste tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli ste čistí a bez úhony na deň Kristov, 11 naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu.


Medzi Pavlom a Filipskými je nádherné puto kresťanského priateľstva, kde si navzájom prejavujú náklonnosť, lásku a podporu. Keď im píše list, začína jednoduchým, no hlbokým vyhlásením: Pri každej rozpomienke na vás, vždy v každej svojej modlitbe, keď sa s radosťou modlím za vás všetkých, ďakujem svojmu Bohu, že máte účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz.“ – – Predstav si na chvíľu, aké by bolo začínať týmto spôsobom naše listy, e-maily, SMS-ky, či začínať takto dokonca naše rozhovory! Skús to! Vážne! Pri ďalšom stretnutí s priateľom, bratom, či sestrou zo zboru začnite tým, že si navzájom poviete, že zakaždým, keď o sebe premýšľate, vzdávate Bohu vďaku za svoje priateľstvo a podporu. Alebo pri ďalšom stretnutí na pracovisku začni tým, že povieš svojim kolegom, prečo si za nich vďačný! Alebo pri nasledujúcom posedení s rodinou sa obráť ku každému a povedz, za čo si za nich vďačný! Vzdať niekomu vďaku, to má veľkú moc, pretože toho druhého to povzbudí. Pomenuje sa tým to, čo je krásne a predovšetkým sa poukáže na Božiu dobrotu, lebo On je darcom všetkých darov… – – Ako je to teda s naším premýšľaním o iných? Našou vďakou za nich? Sme vďační, kedykoľvek si na niekoho z cirkvi, rodiny, či práce spomenieme? Ak by sme prejavili trochu viac vďačnosti jeden voči druhému, diali by sa medzi nami nádherné veci…
Modlitba: Pane Bože, daj nám precítiť Tvoju nádheru. Daj nám precítiť Tvoju lásku, aby sme ňou boli naplnení a vedeli prijímať ľudí s vďakou. Daj nám vieru, ktorou otvoríme srdcia Duchu Svätému, aby nás viedol, ako Pavla. Amen.
Pieseň: ES 548
Autor: Peter Michalčík


Ani do staroby a šedín neopúšťaj ma, Bože, kým nezvestujem Tvoje rameno všetkým budúcim pokoleniam. Žalm 71,18

Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. 2.Korintským 4,16


Ján 18,33-38 :: Modlíme sa za: Pezinok – Grinava (Ba)