Zamyslenie na deň 31.5.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 5, 1-11

1 No nejaký muž, menom Ananiáš, s manželkou Zafirou predal majetok, 2 s vedomím manželky odložil si z utŕženej ceny a len čiastku priniesol a položil apoštolom k nohám. 3 I povedal mu Peter: Ananiáš, prečo ti satan opanoval srdce, že si luhal Duchu Svätému a odložil si z utŕženej ceny za pole? 4 Či by nebolo zostalo tebe, keby si ho nebol predal? A keď si ho predal, či nebolo tvoje? Ako ti len prišlo na um niečo také? Nie ľuďom si luhal, ale Bohu. 5 Len čo Ananiáš počul tieto slová, padol a vypustil dušu. A prišla veľká bázeň na všetkých, ktorí počuli o tom. 6 I vstanúc mladší z nich, vzali ho, vyniesli a pochovali. 7 Asi o tri hodiny nato prišla jeho manželka, ktorá nevedela, čo sa stalo. 8 Peter jej povedal: Povedz mi, či ste za toľko predali pole? Prisvedčila: Áno, za toľko! 9 Peter jej odpovedal: Prečo ste sa dohovorili, že budete pokúšať Ducha Pánovho? Ajhľa, nohy tých, čo ti pochovali manžela, sú predo dvermi; vynesú aj teba! 10 Hneď nato padla mu k nohám a vypustila dušu. Keď mládenci vošli, našli ju mŕtvu; vyniesli ju a pochovali k manželovi. 11 Ale na celý cirkevný zbor a na všetkých, čo počuli o tom, prišla veľká bázeň.


Môžeme Pána Boha oklamať? Ananiáš a Zafira z prečítaného príbehu si mysleli, že áno. A ak aj nie práve oklamať, tak aspoň nepovedať pravdu, alebo nepovedať celú pravdu. Také bolo ich zmýšľanie, aby zakryli svoje nečestné zmýšľanie, svoj podvod, ktorý spáchali voči cirkevnému zboru. Pre nás je dnes ťažké predstaviť si, že by sme mali predať všetko, čo máme a utŕžené peniaze dať do spoločnej pokladnice alebo na spoločný účet cirkevného zboru, alebo nejakého spoločenstva, do ktorého patríme. Ale v prvej cirkvi, kde mali všetci všetko spoločné, bohatí nemali prebytok a chudobní nemali nedostatku, to bolo férové a najmä – taká bola dohoda, s ktorou všetci súhlasili. Ananiáš a Zafira doplatili na svoju nečestnosť a neúprimnosť. Spomeňme si na nich, keď aj nás bude diabol zvádzať na podobnú cestu!
Autor: Anna Gabčanová
Pieseň: ES 551


Moje oči sú upreté vždy na Hospodina, lebo On vyslobodí mi nohy z osídla. Žalm 25,15

Aj vy buďte trpezliví, vzmužte si srdcia, lebo sa priblížil Pánov príchod! Jakub 5,8


Izaiáš 32,11-18:: MODLÍME SA ZA: Liptovská Kokava (Lo)