Zamyslenie na deň 1.6.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

JÚN
Boha treba viac poslúchať ako ľudí! Skutky apoštolov 5,29


Skutky apoštolov 5,12-16

12 Rukami apoštolov diali sa medzi ľudom mnohé znamenia a zázraky. A všetci jednomyseľne bývali v sieni Šalamúnovej; 13 z ostatných však nikto sa neodvážil pripojiť k nim, ale ľud ich zveleboval. 14 A čím ďalej, tým viac pribúdalo veriacich v Pána, mnoho mužov a žien, 15 takže aj na ulice vynášali chorých a ukladali ich na lôžka a na nosidlá, aby, keď Peter pôjde tade, čo aj len jeho tieň padol na niektorého z nich. 16 Aj z miest okolo Jeruzalema prichádzali v zástupoch, prinášali svojich nemocných a trápených nečistými duchmi – a všetci boli uzdravovaní.


Pán Ježiš dokazuje Svoju moc. Žiť v takom spoločenstve veriacich, o akom sme čítali, by bolo iste krásne. Pán Ježiš dáva prostredníctvom Svojho Svätého Ducha robiť apoštolom znamenia i divy, čím si získali taký rešpekt a úctu, že sa nikto neodvážil pripojiť k tomuto spoločenstvu, hoci si ich ľud vážil a zveleboval ich. Robiť divy však nebolo prvoradým poslaním apoštolov, rovnako, ako ani Pána Ježiša. Ich poslaním bolo zvestovať evanjelium, činiť Mu učeníkov vo všetkých národoch tak, že ich budú krstiť a vyučovať. Divy boli len sprievodným znakom ich slov a na posilnenie viery poslucháčov. Nezakladajme svoju vieru na videní, divoch a senzáciách, ale na Božom slove! Lebo blahoslavení sú tí, ktorí nevideli, a predsa uverili. Dnes je Medzinárodný deň detí. My všetci chceme byť poslušné a milované dietky Božie. Nech On Svojou mocou pôsobí aj medzi nami tak, ako v prvej cirkvi!
Autor: Anna Gabčanová
Pieseň: ES 559


Dávid povedal Hospodinovi: Veľmi som zhrešil, že som to urobil, teraz však, prosím, ó, Hospodine, odním neprávosť svojho služobníka. 2.Samuelova 24,10

Ježiš hovorí: Hovorím vám: taká radosť býva pred anjelmi Božími nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie. Lukáš 15,10


Skutky apoštolov 1,12-26:: MODLÍME SA ZA: Liptovská Porúbka (Lo)