Zamyslenie na deň 31.3.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

4. nedeľa pôstna. Laetare
(Radujte sa s Jeruzalemom! Izaiáš 66,10)
Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Ján 12,24


Ján 6,47-51

47 Veru, veru, hovorím vám: Kto verí vo mňa, má večný život. 48 Ja som chlieb života. 49 Vaši otcovia jedli mannu na púšti a umreli. 50 To je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby ten, čo bude jesť z neho, neumrel. 51 Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba; ak niekto je z toho chleba, bude žiť naveky; a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta.


Ježiš živým chlebom. „Kto verí vo mňa…“ Veriť znamená Kristovi trvalo dôverovať. Aj keď náš život zmení neprehľadná situácia. Náboženskí vodcovia Ježiša často žiadali, aby dokázal, v čom je lepší, než predchádzajúci proroci. Ježiš tu poukazuje na chlieb z neba, ktorý Mojžiš dával ich predkom. Tento chlieb bol hmotný a dočasný. Ľudia ho jedli a boli jeden deň nasýtení, každý ďalší deň však potrebovali nový chlieb. A navyše, tento chlieb nemohol zabrániť ich smrti. Ježiš, pretože je omnoho väčší, než Mojžiš, nám ponúka Seba ako duchovný pokrm z neba, ktorý dokonale nasýti a dá večný život. – – Jesť živý chlieb – prichádzať k Večeri Pánovej znamená zjednotiť sa s Kristom nielen vierou v Jeho smrť a vzkriesenie, ale aj tým, že sa rozhodneme žiť tak, ako to od nás žiada, spoliehajúc sa na moc a pôsobenie Ducha Svätého. Viera v Krista je rozhodujúca.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že si skutočným chlebom pre ducha. Ďakujeme, že nás vyživuješ zvnútra. Prosíme, upevňuj v nás vieru a veď nás Svojím Svätým Duchom, nech Tvoja láska víťazí vo svete. Amen.
Pieseň: ES 304
Autor: Andrea Lukačovská


Kto miluje peniaze, nenasýti sa peňazí, ani dôchodkov ten, kto miluje bohatstvo. Kazateľ 5,9

Získajte si mešce, ktoré sa nezoderú; nehynúci poklad v nebesiach, kam sa zlodej nepriblíži, ani moľ nekazí; lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Lukáš 12,33-34


Ján 12,20-26 :: 2.Korintským 1,3-7 :: Žalm 84 :: Modlíme sa za: Novohradský seniorát