Zamyslenie na deň 31.3.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 19,31-42

31 Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným dal zlámať hnáty a sňať telá, aby neostali na kríži v sobotu. Bol totiž veľký sobotný deň. 32 I prišli vojaci a polámali hnáty prvému, a tak aj druhému, ktorý bol s Ním ukrižovaný; 33 keď však prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, nelámali Mu hnáty, 34 ale jeden z vojakov prebodol Mu kopijou bok, a hneď vy šla krv a voda. 35 A ten, čo to videl, vydal o tom svedectvo, a jeho svedectvo je pravdivé; on vie, že pravdu hovorí, aby ste aj vy verili. 36 Stalo sa to preto, aby sa naplnilo Písmo: Jeho kosti nebudú zlámané. 37 A zase iné Písmo hovorí: Uvidia, do koho bodli. 38 Potom Jozef z Arimatie, ktorý bol učeníkom Ježišovým, ale tajným pre strach zo Židov, požiadal Piláta, aby mohol sňať telo Ježišovo; a Pilát privolil. Prišiel teda a sňal Jeho telo. 39 A prišiel aj Nikodém, ktorý prvý raz v noci prišiel k Nemu, a priniesol asi sto funtov myrhy zmiešanej s aloe. 40 Potom vzali telo Ježišovo a zavinuli ho aj s tými voňavými vecami do plátna, ako je u Židov v obyčaji pochovávať. 41 Na mieste, kde Ho ukrižovali, bola záhrada, a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nikdy nikto neležal. 42 Tam teda položili Ježiša, keďže bol prípravný deň Židov a hrob bol blízko.


Zlomená moc pekla. Biela sobota je takým zvláštnym medziobdobím veľkonočných sviatkov – deň medzi krížom a vzkriesením. Zdanlivo sa v tento deň nič nedeje. Pán Ježiš zomrel a bol pochovaný. Pod povrchom tejto udalosti a zdanlivej nečinnosti sa však deje niečo kľúčové. Stará cirkev to vyjadrila v Apoštolskom vierovyznaní formuláciou – „zostúpil do pekiel“. Pán Ježiš zostúpil do pekiel, zostúpil do najhlbšej podstaty zla, aby jasne ukázal, že On je víťazom aj nad peklom a diablom a že niet miesta, kam by nesiahala Jeho moc. Zlomil moc zla v jeho najhlbšej podstate. – – Niekedy máme dojem, že Boh sa z nášho života vytratil. Že nereaguje, neodpovedá, akoby neexistoval. Prežívame také svoje medziobdobie prázdnoty, Božieho mlčania. Ale aj keď z nášho pohľadu Boh nekoná, práve vtedy pracuje v najhlbšej a najtemnejšej časti nášho života. Pod povrchom mlčania koná dielo spásy. Láme moc pekla – našej odlúčenosti od Boha. – – Takto sa o tom mohli presvedčiť Jozef z Arimatie aj Nikodém. Neodvážili sa k Ježišovi verejne priznať, kým žil. Po Jeho smrti prežívajú obdobie prázdnoty, chcú Mu preukázať aspoň poslednú poctu. Akoby hrob znamenal koniec. – – Vzkriesenie však všetko zmenilo. Z ustráchaných Ježišových sympatizantov sa stali Jeho oddaní svedkovia. – – Je dôležité vytrvať vo viere, aj keď máme dojem, že sa Boh stratil z nášho života. Lebo potom príde to veľkonočné ráno plné svetla a radosti z prítomnosti živého Pána.
Autor: Ján Hroboň
Pieseň: ES 149


Hospodin čaká, aby vás omilostil. Izaiáš 30,18

Rozpomeňte sa, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galilei, že Syna človeka musia vydať hriešnym ľuďom do rúk a ukrižovať a že v tretí deň musí vstať z mŕtvych. Lukáš 24,6-7


1.Petra 3,18-22 :: Modlíme sa za: Veľký Lom (No)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby