Zamyslenie na deň 30.10.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Jána 8,1-5

1 A keď otvoril siedmu pečať, nastalo v nebi ticho asi na polhodinu. 2 Potom som videl sedem anjelov, ktorí stáli pred Bohom a dostali sedem trúb. 3 Iný anjel prišiel, postavil sa k oltáru so zlatou kadidelnicou a dostal mnoho tymianu, aby ho pridal k modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár pred trónom. 4 Dym tymianu vystupoval z anjelovej ruky pred Boha k modlitbám svätých 5 a anjel vzal kadidelnicu, naplnil ju ohňom z oltára a hodil ju na zem. A nastali hromy, zvuky, blesky a zemetrasenie.


Modlitba má svoju moc, lebo Pán Boh ju berie vážne. Zjavenie Jánovo nám opäť dáva nahliadnuť do nebeskej liturgie, v ktorej je oslavovaný Pán Boh. Obraz nebeského chrámu s anjelmi, oltárom a kadidlom nie je z tohto sveta. Ale predsa niečo z nášho sveta a priamo z nášho života je v nebesiach prítomné. Sú to modlitby všetkých Bohu verných, ktorí musia zápasiť o to, aby vo svete šelmy vydržali a nezradili vieru. Sú to vyznania srdca, že v Bohu je naša záchrana aj nádej. Sú to prosby, ktoré sa končia slovami: „Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak aj na zemi!“ Sú tam aj naše modlitby. Niekedy sme v pokušení myslieť si, že naše modlitby nedôjdu do cieľa. Nie vždy vidíme hneď a zreteľne, že boli vypočuté. A niekedy prepadáme malovernosti, keď si myslíme, že naše modlitby sú prislabé na to, aby zmenili beh sveta. Avšak oni majú svoju silu, lebo ich Pán Boh berie vážne. Veď sa len ohliadnime do minulosti! Za pádom totality v spoločnosti alebo v cirkvi, za obratom v rodine alebo v osobnom živote stoja mnohé modlitby k Bohu. A On nám aj podľa Svojej múdrosti a lásky k nám v zhode so Svojou svätou vôľou aj odpovedal. Prosme aj v dnešnej dobe za správne veci! Keď príde správny čas, bude sa diať Božia vôľa s nami i s týmto svetom. Možno Boh dopustí aj pohromu a súd, ale to nebude Jeho posledné slovo.
Autor: Ľudo Hroboň
Pieseň: ES 521


Lós hádže človek, ale každé rozhodnutie závisí od Hospodina. Príslovia 16,33

Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. Matúš 6,33


Rímskym 3,9b-20 :: Modlíme sa za: Moravské Lieskové (Po)